Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Algoritma Ve İleri Bilg. Programlama(ING231)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ING231 Algoritma Ve İleri Bilg. Programlama 3 2 0 2 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) DAMİEN LOUS BERTHET berthet.damien@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İş hayatında karşılaşılan kompleks problemlerin çözümünde günümüzde bilgisayar programlarının kullanılması, problemlerin ölçeği de dikkate alındığında kaçınılmazdır. Bir bilgisayar programının yazılması sırasında faydalanılacak algoritma oluşturma bilgisi öğrencilerimizin etkin kodlar yazabilmeleri için büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
• Öğrencilerin, C programlama diline hâkim olmalarını sağlamak.
• Öğrencilerin, verilen bir problemi formüle edebilmesini sağlamak.
• Öğrencilerin, bir algoritmayı yapısal bir programlama dilini kullanarak uygulamalarını sağlamak
• Öğrencilerin, farklı programlama dillerini de öğrenebilecek düzeyde bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlamak.
İçerik 1. Hafta: Temel sıralama algoritmaları
2. Hafta: Sıralama algoritmalarının karşılaştırılması
3. Hafta: Algoritmik karmaşılığa giriş
4. Hafta: Dinamik bellek yönetimi ve pointerlar
5. Hafta: Özdevingen programlama
6. Hafta: Özdevingen programlama
7. Hafta: Dosya sistemleri
8. Hafta: Liste yapılarının tanıtımı
9. Hafta: Ara Sınav
10. Hafta: Tek-bağlı liste yapıları
11. Hafta: Çift-bağlı liste yapıları
12. Hafta: Yığın veri yapıları
13. Hafta: Kuyruk veri yapıları
14. Hafta: Sentez, revizyonlar
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci,
1. Soyut Bulgular Yapılarını inceleme
2. Tekrarlı program yapılarının öğrenilmesi
3. Uygulama Geliştirme ve Tasarımı
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Ders notları (http://kikencere.gsu.edu.tr)
2. Kernighan, B.W., Ritchie, D.M., “Le Langage C”, Norme ANSI, Dunod, 2004.
3. Sedgewick, R., “Algorithmes en langage C”, Intereditions, 1991.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Temel sıralama algoritmaları
2 Sıralama algoritmalarının karşılaştırılması
3 Algoritmik karmaşılığa giriş
4 Dinamik bellek yönetimi ve pointerlar
5 Özdevingen programlama
6 Özdevingen programlama
7 Dosya sistemleri
8 Liste yapılarının tanıtımı
9 Ara Sınav
10 Tek-bağlı liste yapıları
11 Çift-bağlı liste yapıları
12 Yığın veri yapıları
13 Kuyruk veri yapıları
14 Sentez, revizyonlar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 1 30
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi X
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 3 39
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 17 17
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 122
Toplam İş Yükü / 25 4,88
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top