Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Fizik I(ING114)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ING114 Fizik I 1 3 2 1 4,5 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Samuel PAİLLAT smpaillat@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı ? DC ve AC elektrik: Bir direnç, bir kapasitör veya bir bobin boyunca bir voltajın ve bunların üzerindeki yoğunluğun belirlenmesi
? Fiziğin matematiksel araçları: Birinci ve ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin çözümü, karmaşık sayılar
? Materyal noktasının mekaniği: Newton yasaları
? Malzeme noktasının mekaniği: Kinetik ve potansiyel enerji, mekanik enerjinin korunumu
İçerik 1. Hafta: DC elektrik devreleri
2. Hafta: DC elektrik devreleri
3. Hafta: Geçici rejimler
4. Hafta: Geçici rejimler
5. Hafta: Geçici rejimler
6. Hafta: Alternatif modda elektrik devreleri
7. Hafta: Alternatif modda elektrik devreleri
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Donanım noktası kinematiği
10. Hafta: Donanım noktası kinematiği
11. Hafta: Donanım noktası Dinamiği
12. Hafta: Donanım noktası Dinamiği
13. Hafta: Malzeme noktasının enerjisi
14. Hafta: Donanım noktası dinamikleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamladıktan sonra öğrenci şunları yapabilecek:
1. DC ve AC elektrik devresindeki yoğunlukları ve voltajları belirleme
2. Birinci mertebeden ve ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin çözümü
3. Donanım noktası mekanik problemini çözmek için Newton kanunlarını kullanma
4. Bir malzeme noktası mekaniği problemini çözmek için kinetik enerji ve mekanik enerji teoremlerini kullanma
5. Teorik bir yasanın tahminlerini elektriğin deneysel sonuçlarıyla karşılaştırma
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Ders Notları ve Alıştırmalar: Üniversite Moodle
http://uni.gsu.edu.tr/moodle/course/
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 DC elektrik devreleri
2 DC elektrik devreleri
3 Geçici rejimler
4 Geçici rejimler
5 Geçici rejimler
6 Alternatif modda elektrik devreleri
7 Alternatif modda elektrik devreleri
8 Ara Sınav
9 Donanım noktası kinematiği
10 Donanım noktası kinematiği
11 Donanım noktası Dinamiği
12 Donanım noktası Dinamiği
13 Malzeme noktasının enerjisi
14 Donanım noktası dinamikleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 45
Proje 1 5
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi X
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci X
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 5 65
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 6 78
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 3 4 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Kısa Sınavlar 13 1 13
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 174
Toplam İş Yükü / 25 6,96
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top