Siyaset Bilimi Lisans Programı

Kamu İktisadı(ECON467)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON467 Kamu İktisadı 3 3 3 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sezgin POLAT sezginpolat@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kamu ekonomisi dersi, kamu mallarının üretimi ve tüketimiyle ilgili meseleleri ve kamu politikasını ilgilendiren kaynak dağıtımını ve verimliliğini anlamayı amaçlamaktadır.
İçerik Kamu ekonomisi kursu aşağıdaki konuları içerir; Kamu bütçesi ve harcama analizi, kamu sektörünün payı ve büyüklüğü, kamu mal ve hizmetlerinin özellikleri, kamu malı tahsisi, kamusal karar alma, teşvik mekanizmaları, yerel kamu malları, yeniden dağıtım, vergi, eşitsizlik, yoksulluk.
Dersin Öğrenme Çıktıları Kamu bütçesi ve kaynak dağılımı ilişkilerini teorik olarak anlayabilmek, ilgili veri ve dökümanlari erişip analiz edebilmek. Kamu mal ve hizmetlerine yönelik problemleri analitik ve sayısal yöntemlerle kavrayabilmek ve sorunları tespit edebilmek.
Öğretim Yöntemleri Veri analizi, Oyun teorisi, sayısal yöntemler
Kaynaklar Hindriks, J. and Myles, G. D. (2013). Intermediate public economics. MIT press.
Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.
Varian, H. R. (2014). Intermediate Microeconomics: A Modern Approach: Ninth International Student Edition. WW Norton & Company.
Wydick, B. (2007). Games in economic development. Cambridge University Press.
Leach, J. (2004). A course in public economics. Cambridge University Press.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Kamu Kesimi Bütçesi
2 Sosyal Refah ve Kavramlar
3 Kamu Kesimi Büyüklüğü
4 Kamu malı
5 İşbirliği ve stratejik Etkileşim
6 Ortak Havuz Kaynakları
7 Dışsallık ve Coase Teoremi
8 Vize
9 Piyasa aksaklıkları ve piyasa gücü
10 Sosyal seçimler - Kamu malının üretilmesi
11 Sosyal seçimler - Tercihlerin toplulaştırılması
12 Eğitim
13 Eşitsizlikler
14 Kulüp malı ve Yerel kamu malları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir.
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir.
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir.
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir.
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir.
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir.
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir.
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 3 39
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 9 9
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 2 12 24
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 114
Toplam İş Yükü / 25 4,56
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top