Siyaset Bilimi Lisans Programı

Metodoloji I(SP183)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP183 Metodoloji I 1 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Benjamin MAI benjamin.mai@ens-lyon.fr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Semestre 1 : apprendre la méthode du résumé du texte et du commentaire de texte.
Semestre 2 : apprendre la méthode du compte-rendu de lecture et de la dissertation.

L'objectif du cours est de transmettre à la fois une méthodologie concrète, celle des exercices universitaires à la française, mais aussi une méthodologie plus générale face au savoir : comment organiser rigoureusement sa pensée ? comment s'accaparer un texte dense et difficile. Il existe des méthodes, des astuces, qui aident à mieux comprendre et à mieux raisonner.
Il s'agit aussi de comprendre quels sont les objectifs des sciences sociales. Qu'est-ce qui est considéré comme un travail de qualité, réellement pertinent ? Qu'est-ce que c'est non seulement de faire des sciences sociales, mais surtout de bien en faire ?

L'objectif général de l'année est donc aussi de permettre aux étudiants de savoir ce qu'ils font en faisant des sciences sociales, conditions nécessaire à toute activité efficace.
İçerik Pour le résumé : travail à partir d'articles de la revue Sciences Humaines. Travail fait ensemble en classe. Comment résumer efficacement un texte ? Comprendre comment une pensée est organisée, mise en scène. La méthodologie est donnée par le professeur puis mise en pratique avec des exercices concrets. Il s'agit de transmettre une démarche, un état d'esprit plus que des connaissances concrètes.
Pour le commentaire de texte : travail à partir de textes canoniques qui permettent de renforcer les contenus vus en cours de sociologie et d'histoire des idées politiques. La méthode est donnée par le professeur, puis appliquée à des textes concrets. Seront particulièrement étudiés Durkheim et Weber.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 - L'élève maîtrise la méthodologie du résumé, du commentaire, du compte-rendu, de la dissertation. Il en connaît les consignes, sait faire un devoir conforme aux attentes.
2 - L'élève apprend à être courageux face à un texte car il a des outils pour se l'accaparer, le comprendre progressivement. Il sait le déconstruire, comprendre la manière dont il est organisé, il sait y voir les influences extérieures, le situer dans un contexte particulier. Il a acquis les premières bases d'un esprit critique.
3 - L'élève à une idée plus précise de ce que c'est de faire des sciences sociales. Il a été confronté à une partie de l'histoire de ses méthodes, de ses objets d'études. Il comprend mieux comment fonctionne le monde universitaire, quels sont les grands débats actuels.
Öğretim Yöntemleri Travail sur des articles de la revue Sciences Humaines ou des extraits d’œuvres canoniques.
D'abord, le professeur montre comment faire tel ou tel exercice dans un premier temps en l'exposant à ses élèves (il fait un résumé ou en commentaire devant ses élèves en commentant sa démarche). Puis, il travaille avec ses étudiants sur d'autres supports. Il encourage la participation et guide ses élèves dans une constructions qu'ils font en partie eux-mêmes.
Kaynaklar Travail sur des articles de la revue Sciences Humaines ou des extraits d’œuvres canoniques (voir documents du cours).
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 40 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 60 0
Toplam 100 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 10 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 30 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 40 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir. X
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir. X
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir. X
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir. X
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir. X
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir. X
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir. X
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 9 9
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 75
Toplam İş Yükü / 25 3,00
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top