İktisat Lisans Programı

Avrupa Birliği Ekonomisi(ECON455)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON455 Avrupa Birliği Ekonomisi 7 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sevgi GENCAY İNECİ sineci@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bölgesel ekonomik entegrasyon teorileri ışığında, Avrupa Birliği ekonomisinin geçirdiği aşamaları ve ekonomik kriz ortamındaki sorunlarını ortaya koymak.
İçerik Ekonomik entegrasyonun aşamaları ve gümrük birliği, Gümrük birliği ve üretimde uzmanlaşma, ekonomik ve parasal birlik ve güncel ekonomik sorunlar
Dersin Öğrenme Çıktıları Avrupa Birliği ekonomisinin dünya ekonomisi içindeki yerini anlayabilmek,
Entegrasyonun çeşitli aşamalarında karşılaştığı sorunlar ve bunların makroekonomik analizini yapabilmek,
Bu analizleri yapabilmek için gerekli teorik ve istastistiki bilgileri kullanma becerisini kazanabilmek.
Öğretim Yöntemleri Teorik
Kaynaklar Burda, M&Wyplosz, C.(2011), Macroéconomie: une perspéctive européenne, Edition De Boeck.
Ders dokumanı ve seçilmiş makaleler
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Avrupa Birliğinin ortaya çıkışı
2 Dünya ekonomisi içindeki yeri
3 Bölgesel ekonomik entegrasyon olarak Avrupa Birliği
4 Gümrük birliği teorisi
5 Birliğin dış ticaret politikası
6 Birliğin bütçesi ve Ortak Tarım Politikası
7 Examen partiel
8 Makale analizi: Avrupa birliginin zayıf noktaları
9 Birliğin buyume ve uyum sorunları
10 Ekonomik ve Parasal Birlik
11 Genişleme politikası ve topluluğa maliyeti
12 Avrupa Birliği ve Türkiye
13 Ekonomik kriz ve Ekonomik Parasal Birliğin sorunları
14 Öğrenci sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 2
Sunum 10 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 5 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 17 8
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak X
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak.
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak. X
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak. X
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak.
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak X
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. X
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek.
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 3 3
Sunum 10 2 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 2 2 4
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 1 2 2
Dönem Ödevi / Projesi 1 4 4
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 101
Toplam İş Yükü / 25 4,04
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top