İktisat Lisans Programı

Siyasal İktisat ve Kurumlar(ECON442)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON442 Siyasal İktisat ve Kurumlar 5 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sezgin POLAT sezginpolat@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders, ekonomi teorisinin sosyal ve siyasal alanlara uygulanmasının makaleler yardıyla öğrenilmesini ve kurumsal iktisadın farklı yaklaşımlarının sayısal yömtemler aracılığıyla kavranmasını hedeflemektedir.
İçerik Ders genel olarak her hafta işlenecek makalelerlerden oluşmaktadır. Konular öğrenci sunumlarını takiben kavramsal ve yöntemsel tartışmalarla, karşılaştırmalı bir şekilde işlenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Karşılaştırmalı çalışmaların çözümlenmesi ve tartışılması. Teorik ve uygulamalı yöntemlerin makaleler yardımıyla analizi.
Öğretim Yöntemleri Makale çözümlemesi, sayısal yöntem analizi
Kaynaklar Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. Economic origins of dictatorship and democracy. Cambridge University Press, 2005.
Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson. "Institutions as a fundamental cause of long-run growth." Handbook of economic growth 1 (2005): 385-472.
North, Douglass C., John J. Wallis, and Barry R. Weingast. "Violence and social order." Cambridge (Mass.) (2009).
North, Douglass C. "Institutions, transaction costs and economic growth." Economic Inquiry 25.3 (1987): 419-428.
Greif, Avner. Institutions and the path to the modern economy: Lessons from medieval trade. Cambridge University Press, 2006.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Kurum Kavramı
2 Sosyal çatışma ve kurumlar
3 Demokrasinin ekonomik kökenleri
4 Şiddet ve sosyal düzen
5 Kurumlar ve faktör donanımı
6 Yeniden dağıtım ve sermayenin rolü
7 Kültürel inançlar ve toplumun organizasyonu
8 Kültür ve kurumlar
9 Doğal kaynaklar ve sosyal çeşitlilik
10 Orta Doğu ve kurumsal durgunluk
11 Güven ve Büyüme
12 Sosyal yapılar
13 Yeniden Dağıtım ve Politika
14 Anayasaların ekonomik etkileri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 40
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak.
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak.
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak X
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak.
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak X
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek.
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 6 12
Sunum 1 6 6
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 102
Toplam İş Yükü / 25 4,08
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top