İktisat Lisans Programı

İşgücü İktisadı(ECON488)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON488 İşgücü İktisadı 5 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mustafa ULUS mulus@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı işgücü iktisadının temel konularını tanıtmak ve Türkiye'de işgücü piyasasının temel sorunlarını analiz etmektir.
İçerik İşgücü arzı; beşeri sermaye ve sinyal teorileri; statik işgücü talebi; tazmin edici ücret farklılıkları modeli, Türkiye'de işgücü piyasasının yapısal sorunları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki becerileri kazamış olması beklenmektedir:
1. İşgücü arzını etkileyen dinamikleri açıklayabilmek
2. Eğitim ve işgücü piyasası arasındaki ilişkileri kavramak
3. İşgücü talebini etkileyen dinamikleri açıklayabilmek
4. Ücretlerin belirlenme süreçlerine dair farklı mekanizmaların etkisini kavramak
5. Türkiye'de işgücü piyasasının temel sorunlarını kavramak ve analiz etmek
Öğretim Yöntemleri Formel ders anlatımı
Kaynaklar Labor Economics, Cahuc, P. ve A. Zylberberg, MIT Press 2004,
Labor Economics, Borjas, G,J, Mc Graw Hill, 2012
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş ve temel kavramlar
2 Neoklasik işgücü arzı
3 Neoklasik işgücü arzı modelinin genişletilmesi
4 Eğitim ve işgücü, temel göstergeler
5 Beşeri Semaye ve Sinyal teorileri
6 Türkiye'de işgücü arzı ve işgücünün niteliği
7 Statik işgücü talebi, kısa dönem
8 İşgücü talebi, uzun dönem
9 Ara sınav
10 Ücret farklılıkları ve ücretlerin belirlenmesi
11 Ücret farklılıkları ve ücretlerin belirlenmesi devam
12 Türkiye'de işgücü piyasasının yapısal sorunları
13 Türkiye'de işgücü piyasasının yapısal sorunları devam
14 Sentez
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak X
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak. X
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak X
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak. X
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak X
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak X
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. X
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak X
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek. X
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek X
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 97
Toplam İş Yükü / 25 3,88
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top