İktisat Lisans Programı

Oyun Teorisi(ECON311)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON311 Oyun Teorisi 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Bilge ÖZTÜRK GÖKTUNA goktunabilge@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, doğa ve toplum bilimlerinde önem taşıyan oyun teorisinde kullanılan kavram ve yöntemlerle öğrencilerin tanışması ve bunlarla ilgili bir temele sahip olmalarını amaçlamaktadır. Dersin bir başka hedefi, öğrencinin stratejik düşünceyi ekonomik ve sosyal durumlara uygulamayı öğrenmesini sağlamaktır.
İçerik Bu ders, oyun teorisinin temel çözüm yöntemleri ve uygulamalarını sunmaktadır. Oyun teorisi, sosyal bilimlerde çeşitli kapsamlarda stratejik etkileşimi incelemek için kullanılmaktadır. Başka bireyler, rakip, alıcı, satıcı düzenleyici ve benzerlerinin eylemleri, şirketlerin piyasa içindeki ve dışındaki fırsatlarını belirlemektedir. Bu durumda, şirketler karar verirken başka bireylerin eylemlerini öngörmek durumundadırlar. Öyun teorisi, böyle etkileşimleri incelemek için kullanılabilecek en uygun metodolojik araçtır. Ders öncelikle, oyun teorisi modellerinde kullanılan çözüm yöntemlerini açıklar (dominans, Nash dengesi, geriye dönük çözüm, bağlılık, inandırıcılık, Bayes dengesi) ve ardından ekonomik ve sosyal durumlara uygulamaları sunar.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. stratejik düşünme
2. stratejik davranan bireylerin bulunduğu ortamlarda bireylerin davranışını tahmin etme
3. yeni öğrenilen kavram, metodoloji ve terminolojiyi ekonomiden alınan durumlara uygulama
Öğretim Yöntemleri Ders süresince kavram ve yöntemlerin anlatılması ve öğrencilerin verilen ödevlerle bunları uygulamaları ile oyun teorisini öğretilmektedir.
Kaynaklar A. Dixit and B. Nalebuff. Thinking Strategically, Norton 1991
J. Watson. Strategy: An Introduction to Game Theory, Norton 2002
P.K. Dutta. Strategies and Games: Theory And Practice, MIT 1999
G. Demange et J.-P. Ponsard Théorie des Jeux et Analyse Economique, 1994
Bierman and Fernandez, Game Theory with Economic Applications, Second Edition, Addison Wesley (1998).
Fudenberg and Tirole, Game Theory, MIT Press (1991).
Gibbons, Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press (1992).
Krishna, Auction Theory, Academic Press (2002).
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Oyun teorisine giriş ve örnekler
2 Mükemmel bilgi altında statik oyunlar
3 Normal formda oyun tanımı
4 Baskın strateji dengesi ve Rasyonalizasyon
5 Nash dengesi ve uygulamalar
6 Karma Nash dengesi ve uygulamalar
7 Mükemmel olmayan bilgi altında statik oyunlar-Asimetrik bilgi-Bayeziyen oyunlar-Bayeziyen Nash denge
8 Mükemmel ve tam bilgi altında dinamik oyunlar-Ağaç ile tanımlama-Geriye dönük çözüm
9 İnandırıcılık-Bağlılık
10 Mükemmel olmayan bilgi altında statik oyunlar-Asimetrik bilgi-Bayeziyen oyunlar-Bayeziyen Nash denge
11 Dinamik oyun uygulamaları
12 Mükemmel bayezyen denge
13 Sinyal oyunları ve uygulamalar
14 Sinyal oyunları ve uygulamalar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 6 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 7 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak X
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak. X
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak. X
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak. X
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak X
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak. X
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak X
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak X
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. X
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak X
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek. X
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek X
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 6 2 12
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 98
Toplam İş Yükü / 25 3,92
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top