İktisat Lisans Programı

Para Teorisi ve Finans(ECON205)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON205 Para Teorisi ve Finans 3 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Salise İrem ZEYNELOĞLU izeyneloglu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Para teorisi ve finans konularında analiz yapmaya yönelik bilgileri edindirmek.
İçerik Para arzı, para talebi, para politikası olmak üzere üç ana bölümde TR üzerinden örneklerle para teorisi işlendikten sonra TR'deki finansal yapının ve finans piyasalarının analiziyle bitirilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla bitiren öğrenci şu kazanımları edinecektir:
Finansal kesim ile reel kesim arasındaki ilişkiye dair bilgi
Güncel ekonomik olayların teorik arka planını kavrama yetkinliği
Verili durumu analiz etme, uygun para politikası önerebilme becerisi
Öğretim Yöntemleri Ders ilk haftalarda öğreten odaklı klasik yöntemle yapılır. İlerleyen haftalarda tartışma yöntemi ağırlık kazanmaya başlar
Kaynaklar Koenig G. (2000), Analyse monétaire et financière, Economica, Chp. 4-9
Mishkin F.(2004), Monnaie, banque et marchés financiers, Pearson, 7ème édition
Devoluy (1994), Monnaie et problèmes financiers, Hachette, chp 3.
Özatay F. (2011), Parasal iktisat : kuram ve politika, Efil, chp. 3-4.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Kısım 1: Para arzı. Bölüm 1: Finansal sistemin çerçevesi
2 Bölüm 2. Para arzı ve belirleyenleri: A. Çeşitli Parasal Büyüklükler
3 B. Para arzı ve ödemeler dengesi ilişkisi
4 C. Para arzı ve kamu bütçe dengesi ilişkisi
5 D. Para arzı ve banka sektörü faaliyetleri ilişkisi
6 Kısım 2: Para talebi, Bölüm 1: İşlem güdüsüyle para talebi
7 Bölüm 2: ihtiyat ve spekülasyon güdüsüyle para talebi
8 Kısım 3: Para Politikası, Bölüm 1: Paranın yansızlığı
9 Bölüm 2: Merkez Bankası davranışları (Teorik çerçeve)
10 Bölüm 3: Para Politikası uygulamaları, TCMB örneği
11 Para politikası ve aktarım kanalı, Para piyasası
12 Sermaye piyasası ve finansman faaliyetlerindeki rolü (TR örneği)
13 TR'deki finansman yapısı
14 Revizyon
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 32
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak X
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak. X
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak. X
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak. X
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak X
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak. X
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak X
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak X
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. X
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak X
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek. X
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek X
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 2 5 10
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 1 10 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 87
Toplam İş Yükü / 25 3,48
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top