İktisat Lisans Programı

Programlama I(ECON213)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON213 Programlama I 3 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Gülfem ALPTEKİN gulfem@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Nicel iktisadi analizde ihtiyaç duyulabilecek yöntemleri öğrenmek ve bilgisayar programları yardımı ile bu yöntemleri uygulamak. Analizlerden elde edilen sonuçları yorumlamak.
İçerik Temel istatistik
Excel ile basit istatistiksel analiz
R ile serimleyici ve bulgulayıcı analiz
Temel istatistiksel yöntemler ile iktisadi analiz
Nedensellik kavramı
Dersin Öğrenme Çıktıları İktisat alanında kullanılan standart nicel teknikler ve uygulamalı modeller hakkında bilgi sahibi olmak.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı
Uygulama
Ödev
Kaynaklar Jessica M. Utts and Robert F. Heckard (2007), Mind on Statistics, Thomson Learning, Inc.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İktisadi analiz ve nicel teknikler
2 Verilerin genel özellikleri ve iktisadi veriler, veri kaynakları
3 Serimleyici Analiz
4 Excel ile serimleyici analiz: grafik çizimi
5 Excel ile serimleyici analiz : serilerin özetlenmesi
6 Vize
7 R programının özellikleri ve veri yönetimi
8 R ile grafik çizimi
9 R serimleyici analiz : dal ve yaprak, kutu ve çizim
10 R ile bulgulayıcı analiz : kategorik değişkenler
11 R ile serimleyici analiz: temel istatistiki dağılımlar
12 R ile bulgulayıcı analiz : t testi
13 R ile bulgulayıcı analiz : varyans analizi
14 R ile bulgulayıcı analiz : korelasyon
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 13 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 14 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 13 30
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 14 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak.
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak X
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak.
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak.
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek.
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 13 2 26
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 74
Toplam İş Yükü / 25 2,96
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top