İktisat Lisans Programı

Makroiktisat II(ECON203)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON203 Makroiktisat II 3 5 0 0 5 7
Ön Koşul ECON102
Derse Kabul Koşulları ECON102
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Salise İrem ZEYNELOĞLU izeyneloglu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı dersin amacı açık ekonomilerde çeşitli göstergelerin birbiriyle ilişkisini açıklamak ve iktisat politikalarının sonuçlarını öngörebilmek için gereken teorik çerçeveyi incelemektir.
İçerik Ders açık ekonomilerin çerçevesini çizerek ve temel kavramların tanımını yaparak başlar. Daha sonra sabit/dalgalı döviz kuru ve tam/eksik sermaye hareketliliği durumlarında IS-LM ve AS-AD modelleri çerçevesinde iktisat politikalarının sonuçlarını inceleyerek devam eder. son olarak, güncel ekonomik olayları, incelenen teorik modeller çerçevesinde tartışır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi tamamlayan öğrenciler şu kazanımları edineceklerdir:
açık ekonomilerde çeşitli göstergelerin birbiriyle ilişkisini açıklayabilmek
Çeşitli durumlarda (sabit/dalgalı döviz kuru, vb) iktisat politikalarının etkinliğini tartışabilmek
Güncel ekonomik olayların/gelişmelerin teorik arka planını kavrayabilmek
Öğretim Yöntemleri 3 saatlik teorik seanslarda öğreten odaklı bir yöntemle konular işlenir. 2 saatlik uygulama derslerinde öğrenen odaklı bir yöntemle, önceden dağıtılmış olan gazete/dergi makaleleri, incelenen teorik modeller ışığında tarışılır ve alıştırmalar çözülür.
Kaynaklar Macroéconomie internationale, G. Koenig
Macroéconomie internationale, M. Aglietta
çeşitli gazete/dergi makaleleri
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 açık ekonomilerin çerçevesi, ödemeler dengesi
2 ödemeler dengesi, finansal sistemin bilançosu
3 ekonomik göstergeler, milli muhasebe denklemleri
4 sabit döviz kuru ve sabit fiyat durumunda iktisat politikalarının etkinliği
5 sabit döviz kuru ve sabit fiyat durumunda iktisat politikalarının etkinliği: tam sermaye hareketliliği durumu
6 sabit döviz kuru ve sabit fiyat durumunda iktisat politikalarının etkinliği: eksik sermaye hareketliliği durumu
7 dalgalı döviz kuru ve sabit fiyat durumunda iktisat politikalarının etkinliği
8 dalgalı döviz kuru ve sabit fiyat durumunda iktisat politikalarının etkinliği: tam sermaye hareketliliği durumu
9 dalgalı döviz kuru ve sabit fiyat durumunda iktisat politikalarının etkinliği: eksik sermaye hareketliliği durumu
10 dalgalı döviz kuru ve esnek fiyat durumunda iktisat politikalarının etkinliği: tam sermaye hareketliliği durumu
11 dalgalı döviz kuru ve esnek fiyat durumunda iktisat politikalarının etkinliği: eksik sermaye hareketliliği durumu
12 Açık ekonomilerde Philips eğrisi ve iktisat politikalarının etkinliği
13 Açık ekonomilerde Philips eğrisi ve iktisat politikalarının etkinliği
14 Final öncesi revizyon seansı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 uygulama seansı yapılmaz
2 uygulama seansı yapılmaz
3 ödemeler dengesi, finansal sistemin bilançosu
4 Standart MF modelinde milli gelir çarpanı hesaplamaları
5 makale okuması ve 2001 Türkiye krizinin tartışılması
6 birinci vize sınavı
7 dalgalı döviz kuru ve beklentilerin oluşumu
8 standart MF modelinde milli gelir çarpanı hesapları (dalgalı döviz kuru)
9 standart MF modelinde milli gelir çarpanı hesapları (dalgalı döviz kuru)
10 makale okuması ve dalgalı/sabit döviz kuru kıyaslaması
11 ikinci vize sınavı
12 standart AS-AD modelinde gelir çarpanı hesaplamaları
13 makale okuması ve 2009 küresel krizinin Türkiye üzerine etkilerinin modellenmesi
14 final öncesi revizyon seansı
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak X
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak.
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak.
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak X
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak X
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak.
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek. X
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 5 70
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 12 24
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 17 17
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 139
Toplam İş Yükü / 25 5,56
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top