İktisat Lisans Programı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I(ATA101)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ahmet Şemsettin KUYAŞ akuyas@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı ATA 101

ATA 101 dersi Sultan II. Abdülhamit devriden I. Dünya Savaşı’nın başlangıcına kadar olan dönemi kapsamaktadır. Dersin amacı yukarıda sözü edilen zaman dilimi içinde Osmanlı İmparatorluğu’nun her alanda yaşadığı değişim ve bu değişimin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki rolünü anlamaya çalışmaktır. Bahsedilen dönemde yaşanan siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal değişimler incelenerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşumundaki etki ve sonuçları tartışılacaktır.
İçerik 1. II. Abdülhamit devri
2. Jön Türkler
3. Meşrutiyet Devrimi
4. II. Meşrutiyet
5. Toplumsal ve iktisadi sorunlar
6. Türk milliyetçiliği
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, Osmanlı İmparatorluğu ve global aktörler arasındaki ilişkileri kavrar. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda her alanda başlayan değişim ve modernleşmenin dinamiklerini dönemin uluslararası gündemine bağlı olarak yorumlar.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2009
François Georgeon, Sultan Abdülhamid, Homer Kitabevi, İstanbul, 2006
Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2014
Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İstanbul, 2000
Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, Ankara, 1990
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 16. yy’dan 18yy’a Osmanlı İmparatorluğu’nun Genel Durumu
2 III. Selim Devri
3 III. Selim ve II. Mahmud Devri
4 II. Mahmud Devri
5 Tanzimat ve Sonrası
6 Tanzimat ve Sonrası
7 Tanzimat ve Sonrası
8 II. Abdülhamid Devri
9 II. Abdülhamid Devri
10 İttihat ve Terakki
11 İttihat ve Terakki
12 Trablusgarb ve Balkan Savaşları
13 Trablusgarb ve Balkan Savaşları
14 I. Dünya Savaşı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 50
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak. X
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak.
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak X
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak.
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 2 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top