İktisat Lisans Programı

Matematik Analiz(ECON103)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON103 Matematik Analiz 1 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ata ÖZKAYA ataozk@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin sonsuz küçükler kavramı ile akıl yürütmelerini sağlamak. Öğrencilerde sistem teorisi düşünce yöntemini oluşturarak, sistem girdisinde meydana gelen sonsuz küçük değişimlerin sistem çıktısında yaratacağı etkinin hesap yöntemlerini öğretmek. Benzer şekilde, sonsuz küçük değişimlerin kümülatif hesap yöntemlerini öğretmek.
İçerik 1. Matematik modelin zihin ve zihin dışı ayrımı
2. Matematik Yapı analizi
3. Mantık ile Matematik ilişkisi
4. Sonsuz küçük kavramı, tanımı ve sistem kavramı ile ilişkisi
5. Türev hesabının türevin tanımı ile yapılması
6. Kısmi Türev hesabının türevin tanımı ile yapılması
7. Türev hesabı yapma kuralları , özellikleri ve ilgili ispatlar
8. Yüksek Matematik’in 2 temel teoremi vasıtası ile Türev-Integral bağıntısı
9. Integralin sonsuz küçükler ile tanımı ve tanım ile hesabı
10. Çok katlı integral için aynı tanımın icrası
11. Integral alma teknikleri
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Matematik Yapı ve model kavramı 2. Sistem kavramı 3. Tek girdili sistemler ve Türev hesabı 4. Çok girdili sistemler ve Türev hesabı 5. 3. ve 4. No’lar için Integral hesapları 6. Pozitif bilim dalları ile Sosyal bilim dallarının problematiklerinden örneklemeler. 7. Makroekonomi ve Mikroekonomi dallarından özel örnekler ile modelleme.
Öğretim Yöntemleri 1. Kullanılan kavramlarının matematik tanımlarının yapılması
2. Öğrencide kavramı yerleştirmek için çeşitli bilim dallarından örnekleme
3. Tanım, teori ve hesap yöntemlerinin uygulanması
Kaynaklar Gilbert Strang, Calculus MIT press, 2003
Yüksek Matematik, Cengiz Aydın, Abdülkadir Özdeğer, ITU yayını, 1995
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Mantık
2 Matematik Yapı
3 Sistem teorisi
4 Sonsuz küçükler kavramı
5 Türev
6 Kısmi türev
7 Durağanlık
8 Integral
9 Çok katlı integral
10 Uygulamalar: Tüketici Seçim teorisi; IS-LM dengesi
11 Uygulamalar: Durağanlık
12 Uygulamalar: Yaklaştırma hesapları, lineer- nonlineer
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tüketici seçim teorisi
2 IS-LM kapalı ekonomi denge hesabı
3 Maxwell denklemi
4 Lojistik büyüme denklemi
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 35
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 65
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 95
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 5
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak. X
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak. X
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak. X
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak X
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak. X
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak X
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak X
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. X
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak X
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek. X
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek X
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 1 10 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 96
Toplam İş Yükü / 25 3,84
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top