Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ortadoğu da Güncel Sorunlar(RI-804)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI-804 Ortadoğu da Güncel Sorunlar 2 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Feride Selcan SERDAROĞLU POLATAY sserdaroglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası İlişkiler Disiplininin en çok incelenmiş bölgelerinden olan Ortadoğu’nun tarihi, ekonomik, siyasi ve jeopolitik özelliklerini incelemek ve bu bölge üzerinden uluslararası ilişkiler disiplinin temel kavramlarının kullanımına örnekler getirmek.
İçerik Bkz. Konu Başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ortadoğu coğrafyasıyla ilintili temel kavram, aktör ve bileşenler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilmeli
Ortadoğu bölgesinin tarihine hakim olabilmeli
Ortadoğu bölgesinin toplumsal yapısına hakim olabilmeli
Ortadoğu’daki siyasal rejimlerin gelişimini öğrenmeli
Bölgedeki güncel gelişmeleri tarihsel arka plan ışığında değerlendirebilmeli
Bölgeyle ilintili bir tema üzerine uzmanlaşabilmeli
Bölgedeki oyuncuların dış politikalarını yorumlayabilmeli
Uluslararası sistemin bölge üzerindeki etkilerini kavrayabilmeli
Ortadoğu hakkında, Galatasaray Üniversitesi’nin eğitim dili olan, Fransızca kaleme alınmış metinleri okuyabilmek ve bölge hakkında Fransızca kendini ifade edebilmek
Dışişleri Bakanlığı giriş sınavında başarılı olmayı sağlayacak donanıma sahip olmak
Öğretim Yöntemleri Sunum, Soru-Cevap, Katılımcı Tartışma
Kaynaklar ATTIAS, Jean–Christophe, BENBASSA Esther. Paylaşılamayan Kutsal Topraklar ve İsrail, Çev Nihal Önol, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002.
BISHARA, Marvan. Palestine/Israël : la paix ou l’apartheid, Paris, Editions La Découverte, 2001.
CORM, Geoges. L’Europe et l’Orient, La Découverte, Paris, 1989.
CLOAREC, Vincent. Le Moyen-Orient au 20ème siècle, Colin, Paris, 2003.
ÇARKOĞLU, Ali; EDER, Mine; KİRİŞÇİ, Kemal. The Political Economy of Regional Cooperation in the Middle East, London & New York, Routledge, 1998.
DEDEOĞLU, Beril. Ortadoğu Üzerine Notlar, Derin Yayınları, İstanbul, 2002.
EICKELMAN, Dale F. The Middle East and Central Asia: An Anthropological Appoach, New Jersey, Prentice Hall Inc., 1998.
HOURANI, Albert. A History of Arab Peoples, New York, Warner Books, 1992.
JANKOWSKI, James. Rethinking Nationalism in the Arab Middle East, New York, Columbia University Press, 1997.
JOXE, Alain. L’Empire du Chaos, La Découverte, Paris, 2002.
KAREL, William; RUCKER, Laurent. Une terre deux foix promises: Cinquante ans d’histoire racontée par ceux qui l’ont faite, Editions Gallimard, 2000.
KHALIDI, Rashid; ANDERSON, Lisa. The Origins of Arab Nationalism, New York, Columbia University Press, 1991.
LEWIS Bernard. The shaping of the modern Middle East, New York & Oxford, Oxford University Press, 1994.
SALAME, Ghassan. Démocraties sans démocrates, Paris, Fayard, 1994.
SAVIR, Uri. Les 1100 jours qui ont changé le Moyen-Orient, Odile Jacob, Paris, 1998.
SPAGNOLO, John. Problems of the Modern Middle East in Historical Perspective, Oxford, Ithaca, 1992.
THOBIE, Jacques. Impérialismes et le Moyen-Orient de 1914 à nos jours, Messidor, Paris, 1985.
YAPP, M.E. The Near East since the First World War, London, Longman, 1996.
ZUBAIDA, Sami. Islam, the People and the State: Essays on Political ideas and movements in the Middle East, London, I. B. Tauris, 1993.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Lisans düzeyinde almış olduğu eğitime ek olarak, Uluslararası İlişkilerin gerektirdiği çok disiplinlilik yeterliğine sahip olabilmeli; X
2 Araştırma yöntemleri konusunda uzmanlık düzeyinde yetkinleşmiş olmalı, araştırmalarından elde etmiş olduğu bulguları bilimsel kıstaslara uygun bir şekilde değerlendirebilmeli; X
3 Bu düzeyde edinmiş olduğu bilgiyi pekiştirmiş olarak uzmanlık düzeyinde pratiğe dökebilecek durumda olmalı; X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlık alanını belirlemiş olmalı ve yüksek lisans çalışmalarını bu seçim doğrultusunda derinleştirmeli, analitik kapasitesini arttırmalı; X
5 Yazılı ve görsel medyada Uluslararası İlişkiler ile ilgili yayın ve programları yürütebilecek altyapıya sahip olabilmeli; X
6 Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çerçevesinde Uluslararası İlişkilerde uzmanlık hedefleyen bir kariyer sahibi olabilmeli; X
7 Uzmanlık alanı konusunda ulusal ve uluslararası yayınları takip edebilmeli; X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 7 20 140
Ödevler 1 20 20
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 3 3
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 3 3
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 208
Toplam İş Yükü / 25 8,32
Dersin AKTS Kredisi 8
Scroll to Top