Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Çatışma Çözümleri(RI-518)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI-518 Çatışma Çözümleri 2 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Feride Selcan SERDAROĞLU POLATAY sserdaroglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası ilişkilerde, çeşitli olaylar çerçevesinde simetrik ya da asimetrik ilişkiler geliştiren tarafların çatıştığı durumları analiz etmek ve işbirliğinin hangi koşullarda oluşabileceğini incelemektir. Bu çerçevede, çatışma durumunu oluşturan etkenlerin ve bunların etkileşimlerinin değerlendirilmesinde oyun teorisi araçlarının nasıl kullanılacağı üzerinde durulacaktır. Ayrıca güç dengesi ve hegemonik istikrar gibi yaklaşımlar da oyun teorisinin kullanımını tamamlayan yaklaşımlar olarak göz önünde bulundurulacaktır.
İçerik Bkz. "Konu Başlıkları"
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersı izleyen ve başarılı olan öğprenci;
1. Çatışma kavramının özellikleri analiz düzeyleri bağlamında anlayabilir
2. Aktörşlerin karar alma süreçlerini oyun teorisini kullanarak çözümleyebilir
3. Öğretilen yöntemi kullanarak somut bir sorunu analiz edebilir
4. Çatışma ve işbirliği arasındaki bağıntıyı anlayabilir
Öğretim Yöntemleri Öğrenciler ders notlarını temel alarak işlenen bölümlere göre okumalar yapacaklardır. Öğrencilerin derslerde düzenli olarak yapılacak tartışmalara katılması beklenmektedir. Öğrenciler ayrıca ders programına göre sunumlar hazırlayacaktır.
Kaynaklar - Pierre Allan and Christian Schmidt, Game Theory and International Relations: Preferences, Information and Empirical Evidence, E. Elgar Publishing, 1994

- Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Alfa, 2002

- Robert Axelrod (ed.), Donnant donnant. Une théorie du comportement coopératif, Editions Odile Jacob, Paris, 1992

- Robert Axelrod (ed.), The Complexity of Cooperation. Agent-Based Models of Competition and Collaboration, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1997

- Gülden Ayman, “Uluslararası İlişkilerde Problem Çözümü Yaklaşımı”, Faruk Sönmezoğlu (Der.), Uluslararası Politikada Yeni Alanlar, Yeni Bakışlar, Der Yayınları, İstanbul, 1998
- John W. Burton, Conflict Resolution. Its Language and Processes, Rowman &Littlefield Publishers Inc., 1996

- Bernard Guerrien, La Théorie des jeux, Economica, Paris, 1995

- Stathis N. Kalyvas, The Logic of Violence in Civil War, Cambridge University Press, Cambridge, 2006

- Ho-Won Jeong (ed.), Conflict Resolution: Dynamics, Process and Structure, Ashgate Publishing, Aldershot, 1999

- Ho-Won Jeong (ed.), The New Agenda for Peace Research, Ashgate Publishing, Aldershot, 1999

- Mary Kaldor (ed.), Global Insecurity, Pinter, London, 2000

- David M. Kreps, Game Theory and Economic Modelling, Clarendon Press, Oxford, 1990

- Graham Romp, Game Theory. Introduction and Applications, Oxford University Press, 1997

- Nicholas Sambanis, “What is Civil War? Conceptual and Empirical Complexities of an Operational Definition”, The Journal of Conflict Resolution, December 2004 vol. 48 no. 6, pp. 814-858
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Çatışma nedir? Uluslararası ilişkilerde çatışma nasıl tanımlanır?
2 Çatışma türlerini belirleyen etkenler
3 Çatışma kavramı üzerine kurulu uluslararası ilişkiler teorileri nelerdir? Realizm-neorealizm (güç ve çıkar kavramları)
4 Jeopolitika (stratejik boyut) Globalizm (ekonomik ve sosyal boyut, merkez-çevre karşıtlığı)
5 Oyun teorisi 1 : Temel kavramlar ve oyun türleri
6 Oyun teorisi 2: Çatışma analizinde oyun kurma teknikleri
7 Oyun teorisi 3: Örnek oyun
8 Çatışma çözümü: Oyun teorisinden hareketle işbirliği analizi
9 Çatışma çözümünde teorik yaklaşım : Problem solving (çatışma çözümü) yaklaşımı
10 Pratik uygulamalar hangileridir? Diplomatik, siyasal ve hukuki yaklaşımlar; Birleşmiş Milletlerin geliştirdiği yöntemler (önleyici müdahale, peace-making, peace-building, peace-keeping….)
11 Öğrenci sunumları
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 40
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 20
Toplam 4 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Lisans düzeyinde almış olduğu eğitime ek olarak, Uluslararası İlişkilerin gerektirdiği çok disiplinlilik yeterliğine sahip olabilmeli; X
2 Araştırma yöntemleri konusunda uzmanlık düzeyinde yetkinleşmiş olmalı, araştırmalarından elde etmiş olduğu bulguları bilimsel kıstaslara uygun bir şekilde değerlendirebilmeli; X
3 Bu düzeyde edinmiş olduğu bilgiyi pekiştirmiş olarak uzmanlık düzeyinde pratiğe dökebilecek durumda olmalı; X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlık alanını belirlemiş olmalı ve yüksek lisans çalışmalarını bu seçim doğrultusunda derinleştirmeli, analitik kapasitesini arttırmalı; X
5 Yazılı ve görsel medyada Uluslararası İlişkiler ile ilgili yayın ve programları yürütebilecek altyapıya sahip olabilmeli; X
6 Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çerçevesinde Uluslararası İlişkilerde uzmanlık hedefleyen bir kariyer sahibi olabilmeli; X
7 Uzmanlık alanı konusunda ulusal ve uluslararası yayınları takip edebilmeli; X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 10 10
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top