Siyaset Bilimi Lisans Programı

Makroekonomi(ECON198)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON198 Makroekonomi 2 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Salise İrem ZEYNELOĞLU izeyneloglu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Makroekonominin başlıca konu ve kavramlarını uygulamalı olarak öğrenmek
İçerik 1. Makroekonomik veriler : lmilli gelir ; hayat pahalılığı ölçümü
2. Uzun vadede reel ekonomi : üretim ve büyüme ; tasarruf, yatırım ve finansal sistem ; işsizlik
3. Uzun vadede para ve fiyatlar : lparasal sistem ; enflasyon
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. N. Gregory Mankiw, Principes de l’Economie (traduit de « Principles of Economics »), Economica, 1998.

2. J. Stiglitz, Principes d’économie moderne, De Boeck Université, 2000.
3. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Economics, McGraw-Hill, 2003.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Makroekonomik veriler : milli gelir
2 Makroekonomik veriler : milli gelir
3 Makroekonomik veriler : hayat pahalılığını ölçmek
4 Makroekonomik veriler : hayat pahalılığını ölçmek
5 Vize sınavı
6 Uzun vadede reel ekonomi : üretim ve büyüme
7 Uzun vadede reel ekonomi : üretim ve büyüme
8 Uzun vadede reel ekonomi : tasarruf, yatırım ve finansal sistem
9 Uzun vadede reel ekonomi : tasarruf, yatırım ve finansal sistem
10 Uzun vadede reel ekonomi : işsizlik
11 Uzun vadede para ve fiyat : parasal sistem
12 Uzun vadede para ve fiyat : parasal sistem
13 Uzun vadede para ve fiyat : enflasyon
14 Uzun vadede para ve fiyat : enflasyon
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 50 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 50 0
Toplam 100 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 50 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 50 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir.
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir.
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir.
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir.
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir.
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir.
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir.
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir.
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 46
Toplam İş Yükü / 25 1,84
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top