İktisat Lisans Programı

Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları(ECON404)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON404 Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları 8 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sezgin POLAT sezginpolat@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türkiye ekonomisinin güncel sorunları teorik ve uygulama çalışmalar yardımıyla incelemek
İçerik Makro ve mikro çalışmalar yardımıyla Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarını incelemek
Dersin Öğrenme Çıktıları Analiz ve bulguların teori çerçevesinde anlaşılması
Öğretim Yöntemleri Teorik bilgilerin uygulamalarını modellemek
Kaynaklar Erdem Basci ve Hakan Kara, 2011. "Finansal Istikrar ve Para Politikasi," Working Papers 1108, Research and Monetary Policy Department, Central Bank of the Republic of Turkey.
Yasemin Barlas ve Neslihan Kaya, 2013. "Parasal Genisleme Politikalarinin Gelismekte Olan Ulke Portfoy Akimlari Kompozisyonuna Etkisi," CBT Research Notes in Economics 1301, Research and Monetary Policy Department, Central Bank of the Republic of Turkey.
Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi Bilancosu Açiklamalar, Rasyolar ve Para Politikasi Yansimalari
Nurhan Yenturk “STK’lar için Sosyal Koruma Harcamalarını Izleme Kılavuzu” Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 389, Eylul 2012
Ayşe Buğra ve Sinem Adar “Türkiye’nin Kamu Sosyal Koruma Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi Izleme Kılavuzu” Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 389, Eylul 2012
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Makro Yönetimin Aktörleri
2 GSYIH muhasebesi
3 Merkez Bankası
4 Devlet bütçesi ve hesapları
5 Ödemeler dengesi
6 Makroekonomik denge
7 Yeni Para Politikası ve Büyüme
8 Büyümenin Önündeki Kısıtlar
9 Ihracat ve Büyüme
10 Sosyal Politika ve Refah
11 İşgücü piyasası
12 Gelir ve Ücret Eşitsizliği
13 Sosyal Harcamalar ve Sosyal Koruma
14 Bölgesel Eşitsizlik
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak X
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak.
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak. X
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak.
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak.
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak X
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek.
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 118
Toplam İş Yükü / 25 4,72
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top