İktisat Lisans Programı

Sosyal Politikalar(ECON456)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON456 Sosyal Politikalar 6 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Fatma Ayfer KARAYEL ayferkarayel@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ekonomi biliminin sosyal boyutu ile ilgili bilgi sahibi olmak ve analiz yapabilmek.
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri Birinci aydaki derslerden sonra öğrenciler seçecekleri konu ve makaleleri derste sunacaklardır.
Kaynaklar Okuma Listesi :

Arjona R., Ladaique M., Pearson M. (2002). Social Protection and Growth, OECD Economic Studies No.35, 2002/2.
Lindbeck A. (2001). Pensions and Contemporary Socioeconomic Change, The Research Institute of Industrial Economics Working Paper no. 548.


Adema W. (2006). Social Assistance Policy Development and the Provision of a Decent Level of Income in Selected OECD countries, OECD Social, Employment & Migration Working Papers No. 38.
Alesina A., Glaeser E. (2006). “Why are welfare states in the US and Europe so different? What do we learn?, Horizons stratégiques (Revue trimestrielle), No.2, Octobre.

Alesina A., Rodrick D. (1994). “Distributive Politics and Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, 109, pp. 465-90.

Atkinson A. B. (1997). “The Economic Effects of the Welfare State: an Incomplete Debate”, in European Economy (Reports and Studies) 4/1997, pp.45-60.
Barr N. (1992). “Economic Theory and the Welfare State : A Survey and Interpretation”, Journal of Economic Literature, Vol. XXX, June, pp. 741-803.
Barr N. (2006). “Pensions: Overview of the Issues”, Oxford Review of Economic Policy, Vol.22, No.1.
Barr N. (2006). Pension Systems: The International Experience, Santiago, Chile (ppt. presentation).
Brown J., Hassett K., Smetters K. (2005). Top Ten Myths of Social Security Reform, Center for Retirement Research at Boston College Working Paper 2005-11.

Carcillo S., Grubb D. (2006). From Inactivity to Work : The Role of Active Labour Market Policies (2006).

Dixon A., Pfaff M. & Hermesse J. (2004). Solidarity and Competition in Social Health Insurance Countries. In Social Health Insurance Systems in Western Europe, edited by Saltman R. B., Busse R. & Figueras J., European Observatory on Health Systems and Policies Series, Open University Press, pp. 170-185.

Figueras J., Saltman R. B., Busse R. & Dubois H. F. W. (2004). Patterns and Performance in Social Health Insurance Systems. In Social Health Insurance Systems in Western Europe, edited by Saltman R. B., Busse R. & Figueras J., European Observatory on Health Systems and Policies Series, Open University Press, pp. 81-140.

Fultz E. (2004). “Pension reform in the EU accession countries: challenges, achievements and pitfalls”, International Social Security Review 57(2), 3-24.

Gylfason T. (2000). “Natural Resources, Education, and Economic Development”, European Economic Review, May 2001. Also available as CEPR Discussion Paper No. 2594, October 2000 (lecture slides).

James E. (2005). Reforming Social Security : Lessons from Thirty Countries. National Center for Policy Analysis Policy Report No. 277.

Lindbeck A. (1998). How Can Economic Policy Strike a Balance Between Economic Efficiency and Income Equality.

Lindbeck A. (2001). Changing Tides for the Welfare State, Seminar Paper No.694, Institute for International Economic Studies, Stockholm University.

Lindbeck A. (2002). The European Social Model: Lessons for Developing Countries, Seminar Paper No.714, Institute for International Economic Studies, Stockholm University.

Lindbeck A., Persson M. (2002). The Gains from Pension Reform, for the Journal of Economic Literature.

Lindbeck A. (2003). Improving the Performance of the European Social Model – The Welfare State Over the Life Cycle, Seminar Paper No.717, Institute for International Economic Studies, Stockholm University.

Lindbeck A. (2003). An Essay on Welfare State Dynamics, Seminar Paper No.719, Institute for International Economic Studies, Stockholm University.

Lindbeck A. (2006). The Welfare State – Background, Achievement, Problems, The Research Institute of Industrial Economics Working Paper No.662, 2006.

Lindbeck A. (2006). “Sustainable Social Spending”, Int Tax Public Finan, 13, pp. 303-324.

Lindbeck A. (2008). Prospects for the Welfare State, Lecture at Fundacion Carolina (www.fundacioncarolina.es).
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 50
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak.
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak. X
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak X
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak X
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. X
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak X
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek. X
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top