İktisat Lisans Programı

Küreselleşme ve Finansal Krizler(ECON458)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON458 Küreselleşme ve Finansal Krizler 6 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sevgi GENCAY İNECİ sineci@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste finansal küreselleşmenin dünya ekonomisi üzerindeki etkileri, krizlere makroekonomik analiz yaklaşımı ile incelenecektir.
İçerik Lisans programı
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler,

• Öncü göstergeleri izleyerek konjonktürel dalgalanmaların evrelerini ayırtedebilir,
• Finansal küreselleşme ile konjonktürel dalgalanmalar arasındaki ilişkiyi anlayabilir,
• Finansal serbestliğin zayıf bankacılık sistemine etkilerini kavrayabilir,
• Tekrarlayan finansal krizlerin nedenlerini anlayabilir,
• Bankacılık sistemindeki zayflıklara çözüm öneren uluslararası bankacılık düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olabilir,
(Basel I; II, III).
Öğretim Yöntemleri Teorik
Kaynaklar Ders dokumanı ve seçilmiş makaleler
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: Finansal Küreselleşme
2 İktisadi Dalgalanmalar ve Makroekonomik Zayıflıklar
3 Konjonktürel Dalgalanmalar: Reel Konjonktür Dalgalanmaları Teorisi
4 Döviz Kuru Krizleri ve Makroekonomik Zayıflıklar: Birinci, İkinci ve Üçüncü Nesil Krizler
5 Gelişmekte olan Ülkelerin Borç Sorunları: Azgelişmis Ülkelerin Yapısal Özellikleri, Gelişme Farklılıkları, Sermaye Hareketleri
6 Finansal Küreselleşme ve Krizler:
7 1987 Bankacılık Krizi ve Yayılma Etkileri.
8 Gelişmekte olan Ülkelerde Bankacılık ve Finans krizler : Yeni Yükselen Piyasalar-Meksika Krizi 1994-1995.
9 1997 Asya Krizi - 1998 Rusya Krizi.
10 Latin Amerika Krizleri.
11 Küresel Kredi Krizi 2008-2009.
12 Uluslararası Bankacılık Sisteminde Reformlar: Basel I; Basel II,..
13 Kriz Yönetimi ve Makroekonomi:
14 Öğrenci Sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 5
Sunum 1 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak.
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak. X
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak X
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. X
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek. X
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 2 2
Sunum 10 2 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 2 2 4
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 108
Toplam İş Yükü / 25 4,32
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top