İktisat Lisans Programı

Dinamik Makroiktisat(ECON304)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON304 Dinamik Makroiktisat 6 3 0 0 3 5
Ön Koşul ECON303
Derse Kabul Koşulları ECON303
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sahir KARAKAYA skarakaya@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Introduction to dynamic optimization and endogenous growth
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Introduction to calculus of variations and optimal control.
2- Study of simple optimal dynamical systems.
3- Several examples et exercises.
4- Introduction to endogenous growth.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Barro et Sala-i Martin, Economic Growth.
Chiang, Dynamic Optimization.
Sydsaeter, Hammond, Further mathematics for economic analysis.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Calculus of variations. Fixed and free terminal point.
2 Exercises.
3 Optimal control. First order necessary conditions.
4 Exercises.
5 Sufficiency theorems for finitely given terminal time problem.
6 Sufficiency theorem for infinite horizon problem. Current value hamiltonian.
7 Exercises.
8 Optimal neoclassical model.
9 A simulation of the optimal neoclassical model.
10 Optimal neoclassical model with exogenous technical progress.
11 Endogenous technical progress: Romer model. Existence of equilibrium growth rate.
12 Endogenous technical progress: Lucas model. Existence of equilibrium growth rate. Equivalence with Romer model.
13 A superficiel intro to existence unicity and stability in Romer and Lucas models.
14 Transversality conditions in Romer and Lucas models.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak X
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak. X
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak X
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak. X
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak X
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak X
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. X
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek. X
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 42 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 21 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 21 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 40 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top