İktisat Lisans Programı

Ekonometri II(ECON306)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON306 Ekonometri II 6 3 0 0 3 5
Ön Koşul ECON305
Derse Kabul Koşulları ECON305
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Zehra Yeşim GÜRBÜZ ygurbuz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin ekonometrik teknikleri kullanmalarını sağlayarak iktisadi verilerin analizini yapabilecek yeteneğe erişmeleri amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda öğrencilerin iktisadi modellerin gerçek dünyada test edilmesini mümkün kılan araçları ve yaklaşımları edinmeleri mümkün olacaktır.
İçerik "R" programı ile ekonometrik analiz
Kukla değişken kullanımı ve çapraz değişkenler
Zaman boyutlu değişkenler ile regresyon, Birim kök ve eşbütünleşme analizleri
Tek değişkenli zaman serisi analizleri
Kestirim
Çok değişkenli zaman serisi analizleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Yürüttüğü bir çalışmada temel istatistiksel ve ekonometrik kavramları ve yöntemleri uygulayabilmek

İktisat alanında kullanılan standart nicel tekniklere ve ugulamalı modeller hakkında bilgili olmak
Öğretim Yöntemleri Teorik ders
Uygulama problemleri
Haftalık ödevler
Kaynaklar WOOLDRIDGE J.M.(2009), Introductory Econometrics

Christian Kleiber, Achim Zeileis (2008) Applied Econometrics with R, Springer

Paul S.P. Cowpertwait, Andrew V. Metcalfe(2009) Introductory Time Series with R, Springer

BOURBONNAIS R. (2000). Econométrie, manuel et exercices corrigés, Dunod (3ième ed.), Paris.

JOHNSTON J., DINARDO J., (1999), Méthodes économétriques, Economica, 4ième ed., Paris.

SHEATHER S.J.(2009), A Modern Aprroach to Regression with R
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 R ile Ekonometrik Analiz
2 R ile Ekonometrik Analiz
3 Regresyon Analizinin temel varsayımları ve testler
4 Regresyon analizinde kukla değişken kullanımı
5 Regresyon analizinde doğrusallığın ihlali ve çapraz değişkenler
6 Zaman boyutlu değişkenler ile regresyon
7 Vize
8 Birim kök analizi
9 Tek değişkenli zaman serisi analizleri: Dekompozisyon
10 Tek değişkenli zaman serisi analizleri: ARMA modelleri
11 Kestirim yöntemleri
12 Eşbütünleşme analizleri
13 Çok değişkenli zaman serisi analizleri
14 Çok değişkenli zaman serisi analizleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 12 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 12 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 13 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak.
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak X
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak.
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak.
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek.
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek X
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 12 3 36
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top