İktisat Lisans Programı

Programlama II(ECON214)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON214 Programlama II 4 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Renginar DAYANGAÇ renginnar@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, ekonomi, ekonometri ve finans alanlarında uygulamaları olan Matlab programını öğrenmek ve bu programı iktisat derslerinde karşılaşılan problemlerde hesaplama için kullanmaktır.
İçerik Ders, değişken, matris ve vektörlerin tanımlanması, bunlar üzerinde operasyon yapılması, tanımlı olan fonksiyonların kullanılması ile başlar ve loop yazılımı, kişiye özel fonksiyonların tanımlanması ve kullanılması, input-output, grafik çizimi, denklem çözümü ve entegrasyon ile davam eder.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. MATLAB programını öğrenmek
2. Programlamaya giriş yapmak
3. İktisat lisans derslerindeki modeller üzerinde hesaplama yapmak
Öğretim Yöntemleri Ders sadece bilgisayar laboratuvarında uygulamalı olarak yapılır.
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Temel kavramlar-Değişkenler
3 Matris, vektör ve seriler
4 Looplar
5 Fonksiyonlar
6 Input-Output
7 Grafikler - I
8 Grafikler - II
9 Lineer cebir - I
10 Lineer cebir - II
11 Çözüm ve optimizasyon
12 Entegrasyon
13 Diferansiyel denklemler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 50 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 50 0
Toplam 100 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 10 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 30 0
Proje 0 0
Laboratuar 10 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 50 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak. X
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak X
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak.
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. X
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek.
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek X
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 70
Toplam İş Yükü / 25 2,80
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top