İktisat Lisans Programı

Differansiyel Denklemler(ECON210)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON210 Differansiyel Denklemler 4 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ata ÖZKAYA ataozk@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerde, Matematik model ve sistem kavramları ile sonsuz küçükler hesap yöntemi ile akıl yürütme bilgisinin yerleştiği varsayımı ile,
Ölçülebilen büyüklüklerinin değişimleri arasındaki ilişkileri ve mertebe ile derecelerini tanımlamak, analiz etmek ve bu ilişkilerin oluşturduğu denklem takımlarını çözme becerisi kazandırmak
İçerik Fonksiyon, limit, sonsuz küçük hesap bilgisine sahip öğrencide, ölçülebilen büyüklüklerin değişimleri arasındaki ilişkilerin modellenmesi, analizi, ve çözümleri.
Literatürde yer alan diferansiyel denklem tipleri, ve bunların genel çözümleri
Sosyal bilimlere ait güncel problemlerde bu bilgilerin nasıl kullanılacağına dair örneklemeler
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Diferansiyel denklemlerin ne olduğu, nasıl olduğu, ne için olduğu, gözlemlere dayanılması ile ilişkisi
2. 1. merteben gerek 1. derece gerekse 2. derece diferansiyel denklemlerin literatürde kayda geçirilmiş 13 tipinin yapısı, genel çözümleri ve örnekleri ile anlatımı (Toplam 7 hafta)
3. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin incelenmesi, yapısının verilmesi, genel ve tekil çözümlerinin elde edilmesi. Her yapı için yeterli sayıda örnek çözülmesi (Toplam 4 hafta)
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Elementary Differential Equations (6th Edition), Edwards and Penney
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Birinci mertebe diferansiyel denklemler
2 Değişkenlerine ayrılabilen tipte dif.d
3 Değişkenlerine ayrılabilen hale getirilebilen tipte dif.d
4 Homojen tipte dif.d
5 Tam dif.d
6 Lineer tip dif.d
7 Bernoulli tipi dif.d
8 Riccati tipi dif.d
9 Clairout tipi dif.d
10 Picard İterasyon yöntemi ile Varlık ve Teklik Teoremi
11 açıklanan değişkene göre çözülebilen tipte dif. d
12 Yüksek Mertebeden diferansiyel denklemler
13 Karakteristik Polinom tipi ve köklerine göre genel çözüm yöntemleri
14 Wronksien
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 35
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 65
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 95
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 5
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak X
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak. X
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak. X
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak. X
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak X
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak. X
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak X
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak X
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. X
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak X
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek. X
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek X
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 10 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 10 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 86
Toplam İş Yükü / 25 3,44
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top