İktisat Lisans Programı

Muhasebe(ECON116)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON116 Muhasebe 2 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Oğuzhan BAHADIR obahadir@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı finansal muhasebe ve raporlamanın temellerini öğretmektir. Fransız ve Türk muhasebe sistemleri karşılıklı ve paralel biçimde irdelenmek suretiyle öğrenciye, işletmelerin dönem içi işlemlerinin muhasebe kayıtlarının tutulması ve raporlanması belletilir.
İçerik 1. Muhasebenin Temel İlkeleri
2. Bilanço
3. Gelir Tablosu
4. Hesap Kavramı ve Defteri Kebir Kayıtları
5. Yevmiye Kayıtları ve Mizanın Düzenlenmesi
6. Fransız Tekdüzen Muhasebe Sistemi
7. Stoklar
8. Satışlar ve Katma Değer Vergisi
9. Giderler
10. Ücret Giderleri
11. Envanter Kayıtları
12. Finansal Tablolar
13. Örnek olay analizi
14. Uygulama örnekleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci;

1. Muhasebe kavramları, ilkeleri ve çerçevesini kavrar.
2. Finansal tabloları düzenleyebilir.
3. Finansal tablolarda sunulan bilgileri, faaliyetlerin analizinde ve ekonomik karar almada kullanabilir.
4. Tahakkuk ve nakit esaslı muhasebe arasındaki farkı kavrar.
5.Muhasebe mesleği ile ilgili etik konuları tanır ve anlar.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Langlois, Georges et Micheline Friédérich, Comptabilité financière Comptabilité générale, 16e edition, LMD Collection, Foucher, Paris, 2011.

Robert Maeso, André Philips ve Christian Raulet, Comptabilité Financière Comptabilité Générale, 12e edition, Dunod, 2011.

Dick, Wolfgang et Frank Missonier-Piera, Comptabilité Financière en IFRS, Pearson, 2009.

Richard Jacques et Christine Collette, Système comptable français et normes IFRS, 7e édition, Dunod, 2005.

Fayel, Alain et Daniel Pernot ; Comptabilité générale de l’entreprise, Cas pratiques, 9e édition, Dunod, 1996.

Colasse, Bernard, Comptabilité Générale, 7e édition, Economica, Paris, 2001.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Muhasebenin Temel İlkeleri
2 Bilanço
3 Gelir Tablosu
4 Hesap Kavramı ve Defteri Kebir Kayıtları
5 Yevmiye Kayıtları ve Mizanın Düzenlenmesi
6 Fransız Tekdüzen Muhasebe Sistemi
7 Stoklar
8 Satışlar ve Katma Değer Vergisi
9 Giderler
10 Ücret Giderleri
11 Envanter Kayıtları
12 Finansal Tablolar
13 Örnek olay analizi
14 Uygulama örnekleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 5 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 2 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 8 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak. X
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak. X
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak. X
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak X
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. X
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak X
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek.
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 5 1 5
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 2 3 6
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 123
Toplam İş Yükü / 25 4,92
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top