İktisat Lisans Programı

Makroekonomi I(ECON102)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON102 Makroekonomi I 2 5 0 0 5 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mustafa ULUS mulus@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1) Makroekonomik büyüklükler
2) Keynesgil ve klasik model aracılığıyla ekonomik isleyişin bütünlüğü içinde ele alınması
3) İşsizlikle mücadele aracı olarak ekonomik politikaların ele alınması ve bu politikaların etkinliğine müdahale eden faktörlerin incelenmesi
4) Bekleyişlerin ekonomi politikalarındaki rolünün kavranması.
İçerik Kapalı ekonomilerde IS-LM modeli, para piyasası, emek piyasası ve bekleyişlerin ekonomi politikalarındaki rolü
Dersin Öğrenme Çıktıları - Kapalı ekonomilerde çeşitli piyasa özelliklerinin kavranması ve çeşitli makroekonomik teoriler
- Bekleyişler ile eokonomi politikaları arasındaki ilişkinin analizi
Öğretim Yöntemleri Ders, teorik ve uygulama ders şeklinde yapılacaktır. Teorik derste işlenen konular uygulama dersinde sayısal örneklerle pekiştirilecektir.
Kaynaklar * BLANCHARD, O.&COHEN, D., "Macroéconomie", ISBN: 978-2744075131, Pearson Ed., 2010.
* VEDIE, H.-L., "Macroéconomie en 24 fiches", ISBN: 978-2-10-056788-1, Ed. Dunod, Paris, 2011.
* TACEIX, T., "L'essentiel de la macroéconomie", ISBN: 978-2-297-02534-8, Gualino Lextenso Ed., Paris, 2012.
* GENEREUX, J., "Economie Politique 3.Macroéconomie", ISBN: 978-2-01-145904-6, Hachette Supérieur, 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Makroiktisata giriş
2 Para piyasası: Para talebi ve Faiz oranlarının belirlenmesi
3 IS-LM modeli
4 IS-LM modeli (devam)
5 Emek piyasası
6 Makroiktisadi denge: sentez
7 Vize Ara sınav
8 Makroekonomik denge (devam)
9 Phillips eğrisi
10 Bekleyişler
11 Finansal Piyasalar ve Bekleyişler
12 Bekleyişler, tüketim ve yatırım
13 Bekleyişler, üretim ve ekonomi politikası
14 Genel tekrar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 6 55
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 45
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 5
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 5 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 7 55
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak X
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak.
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak.
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak.
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak X
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak.
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek. X
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 5 70
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 1 3 3
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 5 2 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 154
Toplam İş Yükü / 25 6,16
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top