Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Dağıtık Sistemler ve Uygulamalar(INF443)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF443 Dağıtık Sistemler ve Uygulamalar 7 4 0 0 4 6
Ön Koşul INF103 VE INF223
Derse Kabul Koşulları INF103 VE INF223
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) B. Atay ÖZGÖVDE aozgovde@gsu.edu.tr (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, işletim sistemleri dersinde işlenmiş olan kavramların, dağıtık sistem mimarisinde uygulanabilmesi için yeniden inşaasını içerir. Ders yoğunluklu olarak bilgisayar mimarisi, alt seviye yazılım mimarisi, dağıtık sistemler ve onun uygulamalarını merkez alır. Bu bağlamda özellikle Java RMI ve CORBA sistemleri üzerinde durulur.Dersin uygulamalı laboratuvar bölümü, dağıtık uygulamalarla bağıntılı Java kavramlarını (senkronizasyon, serileştirme, ağ vb.), Java RMI ve CORBA uygulamalarını içerir.
İçerik 1. hafta. Giriş
2. hafta. Donanım Mimarisi
3. hafta. Yazılım Mimarisi
4. hafta. Etkileşim Modeli
5. hafta. Ağ Protokolleri
6. hafta. Mesaj eğilimli iletişim
7. hafta. Uzaktan Prosedür Çağırma
8. hafta. Uzaktan Metod Çağırma
9. hafta. Dağıtık Sistemler için standart servisler
10. hafta. Java RMI’ya giriş
11. hafta. Java RMI tanımı
12. hafta. CORBA’ya giriş
13. hafta. CORBA tanımı
14. hafta. Sonuçlar ve Genel Görünüş
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Şu anda ve geçmişte kullanılan dağıtık system mimarileri
2. Dağıtık Sistemler için yazılım mimarileri
3. Farklı tipteki dağıtık sistemler ve işlevleri
4. Dağıtık uygulama kavramı
5. Java RMI ve CORBA Pratik uygulaması
Öğretim Yöntemleri Sözlü anlatım, tartışma, soru ve cevap
Kaynaklar • Distributed Systems: Concepts and Design, 4. basım,
George Coulouris et al, Addison Wesley, 2006.
• Distributed Systems - Principles and Paradigms, 1. basım,
Andrew S.Tanenbaum & Maarten van Steen, Prentice Hall, 2002.
• Core Java2 vol.1: Fundamentals, 7. basım, Cay S.Horstmann & Gary Cornell, Prentice Hall, 2005.
• Core Java2 vol.2: Advanced Features, 7. basım, Cay S.Horstmann & Gary Cornell, Prentice Hall, 2005.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Donanım Mimarisi
3 Yazılım Mimarisi
4 Etkileşim Modeli
5 Ağ Protokolleri
6 Mesaj eğilimli iletişim
7 Uzaktan Prosedür Çağırma
8 Uzaktan Metod Çağırma
9 Dağıtık Sistemler için standart servisler
10 Java RMI’ya giriş
11 Java RMI tanımı
12 CORBA’ya giriş
13 CORBA tanımı
14 Sonuçlar ve Genel Görünüş
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 7 55
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 45
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 3 5
Dönem Ödevi / Projesi 1 20
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 7 55
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi,
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri, X
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi, X
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi,
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi,
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık,
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme,
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi,
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 8 3 24
Ödevler 2 8 16
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 15 15
Dönem Ödevi / Projesi 1 35 35
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 147
Toplam İş Yükü / 25 5,88
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top