Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Delillerin Toplanması(EHYL-378)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EHYL-378 Delillerin Toplanması 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Nur BOLAYIR nurbolayir@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Delillerin toplanmasına ilişkin teorik problemler ile uygulamaya ilişkin sorunların incelenmesi
İçerik Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolünün Tarihsel Gelişimi
Delillerin Toplanmasının İspat Faaliyeti Bakımından Değerlendirilmesi
Delillerin Toplanmasının Medenî Uûl Hukukuna İlişkin Bazı Temel Kavramlarla İlişkisi
Medenî Usûl Hukukuna Hâkim Olan İlkeler Bakımından Değerlendirilmesi
Delillerin Gösterilme Zamanının Tespiti
İddianın ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağıyla İlişkisi
Senet Bakımından Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü
Belgelerin İbrazı Zorunluluğu
Yemin Bakımından Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü
Kesin Hüküm Bakımından Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü
Tanık Bakımından Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü
Bilirkişi Bakımından Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü
Keşif Bakımından Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü
Delillerle İlişkili Diğer Kurumlar Bakımından Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü
Dersin Öğrenme Çıktıları Delillerin toplanmasına ilişkin teorik problemler ile uygulamaya ilişkin sorunların anlaşılması ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ortaya konulabilmesi.
Öğretim Yöntemleri Sözlü
Kaynaklar Pekcanıtez Hakan/Özekes Muhammet/Akkan Mine/Taş Korkmaz Hülya (Editörler), Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2017.
Kuru Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2017.
Bolayır Nur, Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü, İstanbul 2014.
Teomete Yalabık Fulya, İngiliz ve Amerikan Hukuklarında Vakıaların Getirilmesi ile Delillerin Toplanmasında Hakimin Rolü ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, İstanbul 2016
Arslan Aziz Serkan, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Medeni Usul Hukukunda Delillerin Toplanması ve Doğrudanlık İlkesi, Ankara 2012.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolünün Tarihsel Gelişimi
2 Delillerin Toplanmasının İspat Faaliyeti Bakımından Değerlendirilmesi
3 Delillerin Toplanmasının Medenî Usûl Hukukuna İlişkin Bazı Temel Kavramlarla İlişkisi
4 Medenî Usûl Hukukuna Hâkim Olan İlkeler Bakımından Değerlendirilmesi
5 Delillerin Gösterilme Zamanının Tespiti
6 İddianın ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağıyla İlişkisi
7 Senet Bakımından Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü
8 Belgelerin İbrazı Zorunluluğu
9 Yemin Bakımından Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü
10 Kesin Hüküm Bakımından Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü
11 Tanık Bakımından Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü
12 Bilirkişi Bakımından Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü
13 Keşif Bakımından Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü
14 Delillerle İlişkili Diğer Kurumlar Bakımından Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Ekonomi hukuku alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, X
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, X
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, X
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, X
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, X
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, X
7 Ekonomi hukuku alanındaki teknik hukuk bilgisini sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, X
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, X
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, X
10 Ekonomi hukuku alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 7 8 56
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 148
Toplam İş Yükü / 25 5,92
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top