Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İngilizce Hukuk Dili(EHYL-392)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EHYL-392 İngilizce Hukuk Dili 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ auturkbag@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hukuk İngilizcesinin kelime dağarcığı, yapısı ve ana kavramları hakkında bir anlayış sağlamak.
İçerik Hukuka dair kavram, işleyiş ve yapılar, Common Law sistemindeki yeri ile birlikte ele alınarak Hukuk İngilizcesindeki anlam ve kullanımı bağlamında sunulur. Birçok kelime, cümle tipi ve konuşma şekli, mesleki dil kullanımı seviyesini arttıracak şekilde derste kullanılır. Öğrencilerin mesleki kelime dağarcığını doğru bağlamda ve etkili bir şekilde kullanılmasına imkân vermeye yönelik egzersizler ve sınıf içi pratikler gerçekleştirilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Common Law sisteminin ana unsurları ve Kıta Avrupası Sistemi ile benzerlik ve farklılıkları.
2. Hukuk kavramlarının İngilizce karşılıkları; bunların bağlı olduğu diğer kavram ve diğer hukuki dayanakların İngilizce açıklamaları.
3. Mesleki İngilizceyi geliştirmeye yönelik zengin bir kelime dağarcığı.
4. Mesleki pratikte akıcı ve doğru İngilizce konuşma ve yazmaya yönelik kalıplar.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Hukukun Kaynakları
2 Hukuki Kurumlar: Mahkeme Sistemi
3 Özel Hukuk ve Kamu Hukukunun Ana Kavramları
4 Haksız Fiiller
5 Sorumluluk
6 Hile ve Hakaret
7 İhmal
8 Sözleşmelerin Kuruluşu
9 Sözleşmenin Gereklilikleri
10 Lehtar Üçüncü Kişiler
11 Sözleşmenin Sona Ermesi
12 Kişisel Mülkiyet
13 Kefalet
14 Fikri Mülkiyet
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Ekonomi hukuku alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, X
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, X
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, X
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, X
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, X
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, X
7 Ekonomi hukuku alanındaki teknik hukuk bilgisini sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, X
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, X
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, X
10 Ekonomi hukuku alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 8 8
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 1 30 30
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 30 30
Toplam İş Yükü 140
Toplam İş Yükü / 25 5,60
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top