Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı

Denizde Haberleşme II(GÜV340)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GÜV340 Denizde Haberleşme II 4 2 0 2 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersi Veren(ler) Tayfun ACARER tacarer@hotmail.com (Email) Özcan DURUKAN (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1.GMDSS alt sistemlerini kullanmak için gerekli teorik ve pratik altyapıyı kazandırmak.
2. Tehlike, İvedilik ve Emniyet Haberleşmelerini yürütme becerisi kazandırmak.
3. Gemi İstasyonunda Telsiz Vardiyası tutma sorumluluklarını kazandırmak.
İçerik GMDSS Master Planı ve Sefer Bölgeleri. GMDSS’e göre Ehliyet Türleri, Güvenlik Sertifikaları ve Telsiz Jurnali GMDSS’te Farklı sefer bölgeleri için Gemilere Tesisi Zorunlu Cihazlar.
GMDSS Kapsamındaki yersel sistemler (VHF, MF, HF ve Navtex). GMDSS Kapsamındaki uydu sistemleri (Inmarsat – Cospas Sarsat). GMDSS Kapsamındaki gerçek cihazların kullanımı; VHF, MF, HF VHF – DSC / HF- DSC Cihazlarının Kullanımı. List of Coast Stations, List of Ship Stations, ALRS Kitapları. Inmarsat-C, EPIRB ve SART Cihazları. Tehlike ve Emniyet haberleşmesinde kullanılan frekanslar, kısaltmalar. GMDSS kapsamındaki farklı sistemler kullanılarak Distress, Urgency Safety haberleşmelerin yapılış prosedürleri. Distress Relay Haberleşmesinin yapılış şekli ve yanlış alarmların iptali.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) VHF, MF,HF Cihazlarını kullanır.
2) INMARSAT cihazlarını kullanır.
3) Haberleşme prosedürlerini tanımlar.
4) Haberleşme cihazları ile rutin haberleşme yapar.
5) Haberleşme cihazları ile tehlike haberleşmesi yapar.
6) Haberleşme cihazları ile aciliyet haberleşmesi yapar.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1) Yücel Sügen, Kaptanın Kılavuzu, Akademi Yayınları, 2009
2) Tayfun Acarer ve Diğerleri, GMDSS, Akademi Yayınları, 2009.
3) ALRS VOLUME 5.
4) www.gmdss.com
5) COLREG.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 GMDSS rutin haberleşme prosedürü
2 Denizde haberleşme ile ilgili kısaltmalar, SMCP, fonotik alfabenin kullanılması, standart kısaltmalar
3 Rutin haberleşme frekansları, telsiz telefon, telsiz teleks
4 DSC rutin haberleşme prosedürleri
5 Inmarsat sistemleri üzerinde rutin haberleşme
6 VHF, NBDP, DSC sistemler
7 Uydu sistemleri, inmarsat sisteminin özellikleri uzay, kara ve deniz birimleri
8 Tehlike haberleşmesi
9 SAR operasyonları ve koordinasyonları
10 GMDSS bünyesindeki cihazların test edilmes
11 Acelelik ve emniyet haberleşmesi
12 SART ve EPIRB.
13 Navtex.
14 INMARSAT B VE C, EGC cihazlarını kullanmak
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İlgili uygulama
2 İlgili uygulama
3 İlgili uygulama
4 İlgili uygulama
5 İlgili uygulama
6 İlgili uygulama
7 İlgili uygulama
8 İlgili uygulama
9 İlgili uygulama
10 İlgili uygulama
11 İlgili uygulama
12 İlgili uygulama
13 İlgili uygulama
14 İlgili uygulama
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası Denizcilik Örgütü-International Maritime Organization(IMO) tarafından belirlenen standartlarında denizcilik eğitiminin uygulamasını yapabilir X
2 Uluslararası denizcilik kavramlarına hakimdir X
3 Dünya deniz ticaretini ve yapısını tanır X
4 Denizcilik Mesleki İngilizce kavramlarını kullanabilir X
5 Farklı gemi tipi tanımlarına hakimdir X
6 Deniz hukuku hakkında genel bilgileri kavrar ve kullanabilir X
7 Denizcilikle ilgili uluslararası kurum yapılarına hakimdir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top