Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı

Türk Dili II(TUR002)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
TUR002 Türk Dili II 2 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersi Veren(ler) Özcan DURUKAN (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dil, insanoğlunun toplumsallaşmasında en önemli iletidir. Bu ileti kavramları belirten birer göstergeler dizgesi oluşturmaktadır. Oluşturulan göstergeler dizgesi yazıyla, simgeyle, çeşitli imlerle, sosyal davranış belirtileri ile aynı düzlemde ele alınabilmektedir. Dil düşünme ve konuşma aracımızdır. iletişim kurarken sözcükleri seçme ve bunu aktarabilme yetisi önem kazanırken, bağlam ve konu değiştikçe aktarıcının da dil kullanımı farklılık kazanacak ve dil devingenleşecektir. Bu bağlamda da, amaç
"Türk Dili" nin yazım kurallarını, noktalama imlerini, yapısını, öğelerini, ses kurallarını kullanabilme ve (APA sistemi) yazabilmelidir.
İçerik 1.Dil nedir?

2.Dilbilgisi Nedir?

3.Yazım Kuralları

4.Noktalama imleri

5.Sözcük ve Sözcük kullanımı

6.Yazma ve yazma beceriler (APA)

7.Yazın türlerinin okunması "Öykü, Roman, Deneme, Eleştiri"

8.Yazın türlerinin "21-K" yöntemi ile çözümlenmesi

9.Konuşma-Tartışma

10.Anlatım bozuklukları

11.metin yazma

12.Vurgulama-Yorumlama

13.Yazma uygulamaları

14.Konuşma uygulamaları

15.Fonetik Diksiyon
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Yazma ve yazma becerileri (APA sistemi)

2.Yazın türlerinin okunması

3.Yazın türlerinin 21-K yöntemi ile çözümlenmesi

4.Yazma ve konuşma uygulamaları

5.Dil, Söylem ve Metin

5.Dil, Söylem ve Metin
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans
Kaynaklar AKSAN D.(1988) Anlambilim. Engin yayınları.

AUSTİN J. (1962) How to do Things with Words. Oxford. Clarendon Press.


ÇOMAK A.N. (1995) Yazının İşlevsel Kullanımı. Der Yayınları. İstanbul.

DEMİRAY K.(1994) Temel Türkçe Sözlük. İnkılap Kitabevi. İstanbul.
DEMİRCAN Ö. (1996) Türkçenin Sesdizimi .Der Yayınları. İstanbul.

EKİCİ E. (1997) Dilbilgisi. Alkan Matbaası. İstanbul.

GÖKTÜRK A. (1988) Okuma Uğraşı. İnkılap Kitabevi. İstanbul.

GREIMAS A.J. (1983) Structural Semantics. Lincoln: University of Nebraka Press.

HALLIDAY M. (1976) Language as Social Semiotics. London.

İNCEOĞLU Y.-ÇOMAK A.N. (2009) Metin Çözümlemeleri. Ayrıntı Yayınları. İstanbul.

ONG W. (1995) Sözlü Kültür ve Yazılı Kültür. Metis Yayınları.

TÜRKÇE SÖZLÜK (2011) (Hazırlayan/lar: Şükrü haluk Akalın ve Diğerleri) Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu . Ankara.

VAN Dijk T.A. (1977) Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse. Longman. Londra.

VAN Dijk T.A. (1993) Principles of Critical Analysis. Sage Publications.

VARDAR B.(1978) Başlıca Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul Üniversitesi. Yabancı Diller Yüksek Okulu Yayınları. İstanbul.

WODAK R. (1989) Language. Power and Ideoloji. Amsterdam.

Türk ve Dünya Edebiyatı "Öykü-Roman"
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top