Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı

Matematik II(GÜV311)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GÜV311 Matematik II 2 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersi Veren(ler) Özcan DURUKAN (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Analitik düşünce yeteneği kazandırmak,
Temel analiz ve cebir konularına hakimiyet,
Teorik olarak öğrendiği bilgileri günlük yaşama uyarlayabilmek
Mesleki yaşamda ihtiyaç duyacağı azami matematik hakimiyeti
İçerik Diferansiyel ve integral.
Geometri,
Alan ve hacim hesapları,
Trigonometri,
Karmaşık sayılar,
Ölçme,
Ölçmede belirsizlik,
Küresel Trigonometri,
Matematik cetvellerinin kullanılması,
Vektörler,
Elips ve hiperbol.
Taylor ve Mac Lowvin formülleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Ders amacında belirtilen hedeflere ulaşmak
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı,
Problem çözme
Kaynaklar Calculus
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Diferansiyel Denklemler
2 Belirsiz İntegral
3 Belirli İntegral
4 Geometri
5 Alan ve Hacim Hesaplama
6 Trigonometri
7 Karmaşık Sayılar
8 Ölçme
9 Ölçmede Belirsizlik
10 Küresel Trigonometri
11 Matematik Cetvellerinin Kullanımı
12 Vektörler
13 Elips ve Hiperbol
14 Taylor ve Mac Lowvin Formülleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Bütünleme 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası Denizcilik Örgütü-International Maritime Organization(IMO) tarafından belirlenen standartlarında denizcilik eğitiminin uygulamasını yapabilir
2 Uluslararası denizcilik kavramlarına hakimdir
3 Dünya deniz ticaretini ve yapısını tanır
4 Denizcilik Mesleki İngilizce kavramlarını kullanabilir
5 Farklı gemi tipi tanımlarına hakimdir
6 Deniz hukuku hakkında genel bilgileri kavrar ve kullanabilir
7 Denizcilikle ilgili uluslararası kurum yapılarına hakimdir
8 Farklı gemi tiplerinde çalışabilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Bütünleme 0 0 0
Toplam İş Yükü 42
Toplam İş Yükü / 25 1,68
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top