Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Üretim Planlama ve Kontrol(IND336)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND336 Üretim Planlama ve Kontrol 6 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Müjde GENEVOIS merol@gsu.edu.tr (Email) Esra ÇAKIR (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Üretim kavramını tanımlayarak bu kavramın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek sistemler kurmak ve bu sistemlerin devamlılığını sağlamak üzere bilgilerle donanmak endüstri mühendisliği eğitimi alan öğrenciler için bir zorunluluktur. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için oluşturulan bu dersin amaçları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
• Öğrencilerin üretim planlama fonksiyonlarına ve bunların entegrasyonuna hâkim olmalarını sağlamak
• Öğrencilerin üretim sistemlerinde stratejik, taktik ve operasyonel aşamalardaki planlamalar arasındaki bağlantıları kavramalarını sağlamak
• Öğrencilerin talep yönetimini ve farklı talep tahmin yöntemlerini kavramalarını sağlamak
• Öğrencilerin üretim planlama ve kontrol ile ilgili sorunların çözümü için gerekli analitik beceri ve araçları kazandırmalarını sağlamak
• Öğrencilerin akış ve iş tipi atölyelerle hücresel üretim sistemlerinde oluşabilecek sorunlara farklı çözüm yaklaşımları geliştirebilmeleri için yardımcı olmak
• Öğrencilerin iş sıralama problemlerine getirilecek sezgisel yaklaşımları kavramalarını sağlamak
İçerik 1. Hafta: Giriş ve dersin tanımı
2. Hafta: İmalat sanayinde üretim sistemleri, girdilerin açıklanması, maliyet kavramı
3. Hafta: Planlama kavramı, talebin yapısı ve tahmin yöntemleri
4. Hafta: Sabit ve değişken üretim hızına göre planlama, Karma üretim planlaması
5. Hafta: Planlamada doğrusal programlama, modeller ve örnekler
6. Hafta: Planlamada dinamik programlama, modeller ve örnekler
7. Hafta: Hiyerarşik Üretim Planlaması
8. Hafta: Ara Sınav
9. Hafta: Atölye organizasyonu –geleneksel-
10. Hafta: Atölye düzenlenmesi –hücre- grup teknolojisi
11. Hafta: Atölye organizasyonu –hat-, Montaj hat dengeleme
12. Hafta: Atölye organizasyonu –proje tipi-, proje yönetimi
13. Hafta: Yapısal algoritmalar
14. Hafta: Üretim programlama ve sıralama
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Bir işletmede farklı teknikler kullanarak talep tahmini yapabilir
2. Toplu ve ana üretim planı hazırlayıp gerekirse revize edebilir
3. Kısıtlar altında optimal planlar hazırlayabilir
4. Üretim hatlarını dengeleme problemlerini çözebilir
5. İmalat hücreleri veya hatları oluşturabilir
6. Üretim çizelgelemesi yapabilir
7. Makine - işçi atama problemlerini çözebilir
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Dupont, L., “La Gestion Industrielle : Concepts et Outils”, Hermès, Paris, 1998.
2. Beranger, P., “Les Nouvelles Règles de la Production”, Dunod, Paris, 1987.
3. Hax, A.C., Candea, D., “Production and Inventory Management”, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1984.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş ve dersin tanımı-
2 İmalat sanayinde üretim sistemleri, girdilerin açıklanması, maliyet kavramı
3 Planlama kavramı, talebin yapısı ve tahmin yöntemleri
4 Sabit ve değişken üretim hızına göre planlama, Karma üretim planlaması
5 Planlamada doğrusal programlama, modeller ve örnekler
6 Planlamada dinamik programlama, modeller ve örnekler
7 Hiyerarşik Üretim Planlaması
8 Ara Sınav
9 Atölye organizasyonu –geleneksel-
10 Atölye düzenlenmesi –hücre- grup teknolojisi
11 Atölye organizasyonu –hat-, Montaj hat dengeleme
12 Atölye organizasyonu –proje tipi-, proje yönetimi
13 Yapısal algoritmalar
14 Üretim programlama ve sıralama
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 5 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 5 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 6 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi X
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi X
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 5 3 15
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Toplam İş Yükü 103
Toplam İş Yükü / 25 4,12
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top