Hukuk Lisans Programı

İnfaz Hukuku(HUK438)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK438 İnfaz Hukuku 8 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Emine Eylem AKSOY RETORNAZ eaksoy@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı infaz hukukunun temel kavramlarının yanı sıra başta hürriyeti bağlayıcı cezaları olmak üzere, adli para cezalarının infazı, infaz kurumları, infaz rejimi, güvenlik tedbirlerinin infazı konuların öğretilmesidir.
İçerik 1. Hafta CEZA İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI, AMACI, İNSAN İMGESİ VE CEZA İNFAZ HUKUNUN YERİ, CEZANIN İNFAZININ ŞEKİLLENMESİNDEKİ ANAYASAL VE SUÇ POLİTİKASI ESASLARI
2. Hafta İNFAZIN ŞARTI, İNFAZDA YETKİLİ MERCİ VE HAPİS CEZASI İLAMLARININ İNFAZI, CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ, TÜRLERİ VE İNFAZLARI
3. Hafta HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN VE CEZAEVLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
4. Hafta HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZANIN İNFAZ ESASLARI VE HÜKÜMLÜNÜN YERİ
5. Hafta İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI
6. Hafta HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI VE ÖDEVLERİ
7. Hafta İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM, İNFAZIN GEVŞETİLMESİ,TAHLİYE HAZIRLIĞI VE İNFAZ SONRASI, GÜVENLİK VE DÜZEN
8. Hafta CEZA İNFAZININ ORGANİZASYONU, SİSTEMİ VE DENETİMİ
9. Hafta CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ
10. Hafta TEKERRÜR-MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ
11. Hafta KOŞULLU SALIVERİLME -ERTELEME
12. Hafta DENETİMLİ SERBESTLİK
13. Hafta GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI
14. Hafta HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE İLGİLİ YENİ VE TARTIŞMALI DURUMLAR
Dersin Öğrenme Çıktıları Temel infaz hukuku kavramlarından yararlanarak somut meseleleri çözme becerisi edinmek İnfaz hukukuna ilişkin güncel sorunlara çözüm önerisi getirmek
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı, sunum ve uygulama
Kaynaklar DEMİRBAŞ Timur, İnfaz Hukuku, 5.baskı, Seçkin yayıncılık, Ankara 2017.
ÖZBEK Veli Özer, İnfaz Hukuku, 9. baskı Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 40
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 120
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top