Hukuk Lisans Programı

Uluslararası Farazi Dava II(HİF302)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HİF302 Uluslararası Farazi Dava II 6 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Bleda Rıza KURTDARCAN bledakurtdarcan@yahoo.com.tr (Email) Tayanç Tunca MOLLA tayanctmolla@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin dava dosyası hazırlama ve sözlü savunma yeteneklerini geliştirmektir.
İçerik Dersin amacı öğrencileri farazi dava yarışmalarına hazırlamaktır. Bu amaca ulaşmak için öğrencilerin farazi olaylara ilişkin argüman hazırlamaları ve sözlü sunumlar yapmaları istenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrencilerin dava dosyası hazırlama ve sözlü savunma yeteneklerini geliştirmektir.
Öğretim Yöntemleri Tartışmalar ve hazırlık sunumları
Kaynaklar David Pope / Dan Hill, A Practical Guide to Mooting, Palgrave Macmillan, 2009, ISBN 0230220681.
David Pope / Dan Hill, Mooting and Advocacy Skills, Thomson, 2007, ISBN 0421924705.
Christopher Kee, The Art of Argument: A Guide to Mooting, Cambridge University Press, April 2007, ISBN 0521685133.
John Snape / Gary Watt, How to Moot: A Student Guide to Mooting, Oxford University Press, October 2004, ISBN 0406 979510.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Farazi Davaya Giriş
3 İlgili Hukuk Sisteminin Temel Unsurları
4 Farazi Davanın Değerlendirilmesi
5 Yöntem ve Sunum
6 Hukuki gerekçenin düzenlenmesi ve içeriği
7 İddialara Cevap Vermek
8 Hakemlerle İlişkiler
9 Kaynakların Kullanımı
10 Değerlendirme
11 Muhtelif Konular
12 Feedback
13 Yazılı İddialar
14 Uluslararası Farazi Davalar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 43
Toplam İş Yükü / 25 1,72
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top