Hukuk Lisans Programı

Türk Dış Politikası(HUK366)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK366 Türk Dış Politikası 6 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sezai Enis TULÇA etulca@gmail.com (Email) Tayanç Tunca MOLLA tayanctmolla@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Cumhuriyet dönemi Türk Dış Politikasında Atatürk devri, İkinci Dünya savaşı süreci, Demokrat parti dönemi ve 1960 sonrası Türkiye'nin AB adaylık süreci, Ege ve Kıbrıs sorunları ile 1990 sonrası Türk Dış politikası içinde bulunduğumuz dönem sorunları ile incelenecektir.
İçerik Konu Başlıklarında
Dersin Öğrenme Çıktıları Yarıyıl sonunda öğrencilerin Türk Dış Politikasının Cumhuriyet dönemi uygulamaları ve güncel sorunları hakkında bilgi sahibi olmasıdır.
Öğretim Yöntemleri Derste yüz yüze
Yansı ve Harita çalışmaları ile
Kaynaklar Türk Dış Poltikası 1-2-3 Baskın Oran İletişim yayınları
20.Yüzyıl Siyasi tarihi, Fahir Armaoğlu Alkim yayınları
Olaylarla Türk Dış Poltikası, Mehmet Gönlübol, Siyasal yayınları
Doğu Akdeniz deniz Yetki alanları uyuşmazlıkları, Sertaç Hami Başeren, TDAV no 31 İstanbul
Ege'de Temel sorun;Egemenliği tartışmalı adalar, Ali Kurumahmut TTK, Ankara
Güncel makaleler
Atatürk-Venizelos ve Bir Diplomat; Enis Bey, Enis Tulça, Simurg yayınları, 2015.
Kısa Türkiye Tarihi, Sina Akşin, İş Bankası Yayınları, 2007
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Atatürk dönemi Türk Dış Politikası
3 2.Dünya savaşı ve hemen akabinde 1947'ye kadar Türk Dış Politikası
4 1947-1963 dönemi Türk-Dış politikası
5 Türkiye-AET ilişkileri başlangıcı ve günümğüze kadar AB adaylık süreci
6 1973'den günümüze Ege sorunları
7 Kıbrıs sorunu
8 Türkiye-Rusya ve Türkiye -Amerika Birleşik Devlerleri ilişkileri
9 Türkiye-İsrail ilişkileri
10 1990 sonrası Türk Dış Politikası
11 sunum
12 sunum
13 sunum
14 sunum
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Yukarıdaki akış
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma.
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma.
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma.
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme.
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme.
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma.
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme.
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme.
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme.
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme.
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma.
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top