Hukuk Lisans Programı

Ticaret Hukuku (Şirketler Hukuku)(HUK342)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK342 Ticaret Hukuku (Şirketler Hukuku) 6 4 0 0 4 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN fulurya@yahoo.com (Email) Tolga AYOĞLU tayoglu@gsu.edu.tr (Email) Sıtkı Anlam ALTAY anlamaltay@gmail.com (Email) Sinan Hüdai YÜKSEL syuksel@gsu.edu.tr (Email) Halil Ali DURAL adural@gsu.edu.tr (Email) Hayriye Dilara ABBASOĞLU hdabbasoglu@gsu.edu.tr (Email) Ömer Mert YILMAZ omyilmaz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Adi ortaklıklar ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki düzenin irdelenmesidir.
İçerik 1. Ortaklıklar hukuku temel kavramlar
2. Ortaklıklar hukuku temel kavramlar
3. Adi ortaklıklar
4. Adi ortaklıklar
5. Ticaret Ortaklıklarına ilişkin genel hükümler
6. Kollektif-komandit ortaklıklar
7. Anonim ortaklıklar-kuruluş
8. Anonim ortaklıklar-genel kurul
9. Anonim ortaklıklar-yönetim kurulu
10. Anonim ortaklıklar-paysahipliği hakları
11. Anonim ortaklıklar-anasözleşme değişiklikleri
12. Anonim ortaklığın soma ermesi
13. Limited ortaklıklar
14. Limited ortaklıklar
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci, dersin sonunda adi ortaklıklar ve ticaret şirketleri (kolektif, komandit, anonim, limited ortaklıklar) hukukuna ilişkin olarak formasyon edinecektir.
Öğretim Yöntemleri Teorik dersler ve pratik çalışma.
Kaynaklar Ünal Tekinalp, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul 2020.
Reha Poroy / Ünal Tekinalp / Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku I, İstanbul 2021.
Reha Poroy / Ünal Tekinalp / Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku II, İstanbul 2019.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ortaklıklar hukuku temel kavramlar
2 Ortaklıklar hukuku temel kavramlar
3 Adi ortaklıklar
4 Adi ortaklıklar
5 Ticaret Ortaklıklarına ilişkin genel hükümler
6 Kollektif-Komandit ortaklıklar
7 Anonim ortaklıklar-kuruluş
8 Anonim ortaklıklar-genel kurul
9 Anonim ortaklıklar-yönetim kurulu
10 Anonim ortaklıklar-paysahipliği hakları
11 Anonim ortaklıklar-anasözleşme değişiklikleri
12 Anonim ortaklığın soma ermesi
13 Limited ortaklıklar
14 Limited ortaklıklar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 4 52
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 15 5 75
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 127
Toplam İş Yükü / 25 5,08
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top