Hukuk Lisans Programı

Karşılaştırmalı Özel Hukuk(HUK228)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK228 Karşılaştırmalı Özel Hukuk 4 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sinan Hüdai YÜKSEL syuksel@gsu.edu.tr (Email) Hayriye Dilara ABBASOĞLU hdabbasoglu@gsu.edu.tr (Email) Ömer Mert YILMAZ omyilmaz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ilk olarak, özel hukukun temel kavramlarını karşılaştırmalı olarak ele almak ve öğrencilerin bu konu üzerinde çalışarak hukuk kurallarını karşılaştırmalı olarak yorumlamasını sağlamaktır. İkinci olarak, hukuk sistemleri arasındaki etkileşimlerinin incelenmesi ve hukukun evrenselliğinin tartışılmasıdır.
İçerik 1. Giriş
2. Karşılaştırmalı Hukuk Yöntemi
3. Hukuk Kurallarının Yorumlanması
4. Hukuk Kurallarının Yorumlanması
5. Hakimin Hukuk Yaratması (Türk Hukuku)
6. Hakimin Hukuk Yaratması (Karşılaştırmalı Hukuk)
7. Lex mercatoria
8. Viyana Satım Sözleşmesi
9. Viyana Satım Sözleşmesi
10. Viyana Satım Sözleşmesinde Yorum
11. Viyana Satım Sözleşmesinde Yorum
12. Hukuk Kurallarının Nakli
13. Türk hukukunda yabancı hukuk sistemlerinin etkisi
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Özel hukukun temel kurallarının incelenmesi.
2- Karşılaştırmalı hukuk tekniğinin öğretilmesi
3- Yabancı hukuk sistemlerinin tanıtılması
4- Türk hukukunda ve karşılaştırmalı hukukta yorum müessesesinin çalışılması
5- Milletlerarası ticaret hukukunun tanıtılması
Öğretim Yöntemleri Teorik anlatım
Kaynaklar Selâhattin Sulhi Tekinay, Medenî Hukukun Genel Esasları ve Gerçek Kişiler Hukuku, Altıncı Bası, İstanbul 1992.
Seyfullah Edis, Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, 2. Bası, Ankara 1983.
Pascal Pichonnaz / Bénedict Foex, Commentaire romand - Code civil I, Bâle 2010.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Karşılaştırmalı Hukuk Yöntemi
3 Hukuk Kurallarının Yorumlanması
4 Hakimin Hukuk Yaratması (Türk Hukuku)
5 Hakimin Hukuk Yaratması (Karşılaştırmalı Hukuk)
6 Lex mercatoria
7 Viyana Satım Sözleşmesi
8 Viyana Satım Sözleşmesinde Yorum
9 Hukuk Kurallarının Nakli
10 Türk hukukunda yabancı hukuk sistemlerinin etkisi
11
12
13
14
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 50
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 2 26
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 4 40
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 66
Toplam İş Yükü / 25 2,64
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top