Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı

Denizde GÜVENLİK I(GÜV349)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
GÜV349 Denizde GÜVENLİK I 1 3 1 0 3,5 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersi Veren(ler) Özcan DURUKAN (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1. Kişisel güvenlik ve sosyal sorumlulukları öğretmek.
2. Yangını önlemeyi ve yangınla mücadele etmeyi öğretmek.
3. Güvenlikle ilgili konuları, güvenlik farkındalığı ve belirlenmiş güvenlik görevlerini öğretmek.
İçerik PERSONEL GÜVENLİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK

1. Acil durum yöntemlerine uyulması
2. Deniz çevresinde kirliliği önlemek için alınacak tedbirler
3. Emniyetli uygulamaların gözetilmesi
4. Gemide etkili iletişime katkıda bulunulması
5. Gemide etkili insan ilişkilerine katkıda bulunulması
6. Yorgunluğu kontrol etmek ve yorgunluğun anlaşılması

YANGIN ÖNLEME VE YANGINLA MÜCADELE TEMEL EĞİTİMİ

1. Yangın riskini asgariye indirme ve yangınlara müdahale etmek için hazır olma durumu
2. Yangınla mücadele ve söndürme
3. Uygulamaları yangın eğitimi

GÜVENLİK TANITIM EĞİTİMİ

1. Gemi görevlerine atanmadan önce, yolcuların dışında ISPS Koduna tabi bir gemide çalışacak tüm personel Kod B – VI’da tanımlanan tanıma eğitimini almak zorundadır.
2. Seferdeki bir gemide güvenlikle ilgili konularda görev verilmiş gemiadamları veya gemiadamı olarak tanımlananlar görevlerine başlamadan önce Kod B-VI’ daki rehberde yer alan görev ve sorumlulukları kapsayacak şekilde güvenlikle ilgili tanıma eğitimini almak zorundadır.
3. Tanıtım eğitimini gemi güvenlik zabiti veya eşdeğer nitelikte bir personel tarafından verilmelidir.

GÜVENLİK FARKINDALIK EĞİTİMİ

1. Artırılmış farkındalık ile denizde güvenliği geliştirilmesine katkıda bulunma
2. Güvenlik tehditlerini tanıma
3. Güvenlik konusunda farkındalığı ve teyakkuzda olmayı sağlayacak yöntemleri ve bu yöntemlere neden ihtiyaç duyulduğunu anlama.

BELİRLENMİŞ GÜVENLİK GÖREVLERİ EĞİTİMİ

1. Gemi güvenlik planı altında belirlenen şartları oluşturma
2. Güvenlik risklerini ve tehditleri tanıma
3. Geminin düzenli güvenlik teftişlerini yürütme
4. Varsa güvenlik donanımlarının ve sistemlerinin uygun şekilde kullanılmaları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
- Kişisel güvenliklerini sağlar ve sosyal sorumluluklarını bilir.
- Yangını önler ve yangınlar mücadele eder.
- Güvenlik ile ilgili konuları bilir.
- Güvenlik ile ilgili konularda farkındalığı oluşur.
- Belirlenmiş güvenlik görevlerini bilir.
Öğretim Yöntemleri Power Point Sunum, ders notları ve uygulama eğitimleri
Kaynaklar 1-) Kişisel ders notları
2-) ISPS Code
3-) FSS Code
4-) BMP West Africa
5-) BMP 5
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 100 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 100 50
Toplam 200 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Bütünleme 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası Denizcilik Örgütü-International Maritime Organization(IMO) tarafından belirlenen standartlarında denizcilik eğitiminin uygulamasını yapabilir X
2 Uluslararası denizcilik kavramlarına hakimdir X
3 Dünya deniz ticaretini ve yapısını tanır X
4 Denizcilik Mesleki İngilizce kavramlarını kullanabilir X
5 Farklı gemi tipi tanımlarına hakimdir X
6 Deniz hukuku hakkında genel bilgileri kavrar ve kullanabilir X
7 Denizcilikle ilgili uluslararası kurum yapılarına hakimdir X
8 Farklı gemi tiplerinde çalışabilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top