Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I(ATA001)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ATA001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Atatürk İlkeleri İnkilap Tarihi I dersi, Türkiye Cumhuriyetini oluşturan kurucu kadroları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün icraatlarını daha yakından tanımasını sağlamak amaçlıdır. Bunu incelerken Osmanlı Devletinin son 70 yılındaki gelişmeler, moderneleşme gayretleri ile Atatürk devrindeki yenilik hareketleri karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
İçerik Haftalık programda
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci:
1. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki gelişmeler ve imparatorluğun dağılmasından sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş aşamasındaki zorlukları ve sonrasındaki Atatürk devrimlerini yakından incelemiş olur.
2.Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan önceki dinamikleri ve sonraki dış etkileri değerlendirebilir.
Öğretim Yöntemleri Ders çevirim içi ve çeşitli yazılı ve görsel materyalle işlenir.
Öğrencilerden yakın tarihe dair bir problematiği analiz etmeleri beklenir.
Kaynaklar Niyazi Berkes, Türkiyede Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları
Atatürk-Sadeleştirilmiş Nutuk, Ahmet köklügiller, Doğan Kitap
Türkiye'nin Siyasal Antlaşmaları,(1920-1945) İsmail Soysal,TTK Yayınları
Kemal Karpat, Kısa Türkiye Tarihi, 1800-2012, Timaş yayınları
İlber Ortaylı, Cumhuriyetin ilk yüzyılı, 1923-2023, Timaş Yayınları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Osmanlı Devletinin son 70 yılına genel bakış, Siyasi, askeri ve ekonomik durum ve Modernleşme çabaları
2 Hafta 1 devamı, Sultan Abdülhamit Devri, İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1912-1913 Balkan savaşları ve Rumelinin kaybı
3 Mustafa Kemal ve savaş yılları 1915-1922
4 28 Ekim 2021 ders yok
5 1919-1922 dönemi ve Mustafa Kemal'in mücadeleleri ve istiklal savaşı
6 Lozan antlaşması
7 TBMM'nin ilk uluslararası antlaşmaları ve Cumhuriyet Dış politikasına doğru
8 Yunanistan Başbakanı E.Venizelos'un Mustafa Kemal ile barışçıl diplomasiyi tercih etmesi
9 Vize; 9 Aralık 2021
10 Atatürk dönemi Dış Politikası- Yunanistan ile ilişkiler
11 Atatürk dönemi Dış Politikası-Rusya ve İran ile ilişkiler
12 Cumhuriyetin anlamı ve özellikleri
13 Cumhuriyette yenilikçi hareketler
14 Atatürk döneminde Avrupa ve ABD'de gelişmeler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 0
Toplam 2 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 12 2 24
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 5 5
Sunum 1 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 0 0
Toplam İş Yükü 29
Toplam İş Yükü / 25 1,16
Dersin AKTS Kredisi 1
Scroll to Top