Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Makroekonomik Analiz ve Konjonktür(EC 529)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
EC 529 Makroekonomik Analiz ve Konjonktür 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Mustafa ULUS mulus@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere makroekonomik gelişmeleri, ekonomide yaşanan dalgalanmaları ve uygulanan makroekonomik politikaları anlama ve analiz etme becerisi kazandırmaktır. Temel teorik altyapının yanında güncel ekonomik gelişmelerin incelemesi ve bu sayede öğrencilerin ekonomik gelişmelere bakış açısının zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik Ders içerisinde ekonomik dalgalanmaları açıklamakta kullanılan temel makro-ekonomik modeller ele alıncaktır. uzun dönem ekonomik performans, işgücü piyasası modelleleri ve gelişmeleri, , tasarruf, tüketim ve yatırım kararları, varlık piyasalarının işleyişi, konjonktür dalgalarının yapısı ve nedenleri, ekonomi politikaları ve açık ekonomi makro modeller derste işlenecek konular arasındadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan bir öğrencinin:
i. Temel makroekonomik problemleri ve büyüklükleri öğrenmesi,
ii. Ekonomide yaşanan dalgalanmaların nedenlerini ve farklı piyasalara olan etkilerini kavraması,
iii. Uygulanan ve uygulanmayan politikaların kısa, orta ve uzun vadede ekonomik etkilerini analiz etme becerisi kazanması,
iv. Analitik sonuçları verilerle bir arada ele alarak farklı koşullara elde ettiği teorik bilgileri uygulama kabiliyetini kazanması beklenmektedir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Abel, A.B, Bernanke, B.S, ve Croushure, D. (2017) "Makroekonomi" Efil Yayınevi

Williamson, S. (2018) “Macroeconomics”, Global 6th Edition, Pearson

De Vroey, M. (2016). A history of macroeconomics from Keynes to Lucas and beyond. Cambridge University Press
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş ve Makroekonomik yöntemin ve problemlerin tanıtımı
2 Makroekonomik büyüklükler, ölçüm ve farklı tanımlar
3 Kapalı ekonomi temel makro modeller: Uzun dönem ekonomik performans ve işgücü piyasası
4 Türkiye işgücü piyasası yapısı, temel göstergeler ve sorunlar
5 Tüketim, tasarruf ve yatırımlar
6 Açık ekonomi temel göstergeler, tasarruf ve yatırım
7 Varlık Piyasası
8 Ara sınav
9 Konjonktür dalgalanmaları: Temel göstergeler - Türkiye Ekonomisi
10 Konjonktür dalgalanmaları: Teorik yaklaşımlar
11 Konjonktür dalgalanmaları: Nedenler ve ekonomi politikası - Klasik görüş
12 Konjonktür dalgalanmaları: Nedenler ve ekonomi politikası - Keynesyen görüş
13 Döviz kuru, açık ekonomi makro modelleri ve politika
14 Sentez
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top