Hukuk Lisans Programı

Uluslararası Ticaret Hukuku(HUK465)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK465 Uluslararası Ticaret Hukuku 7 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ziya AKINCI ziya@akincilaw.com (Email) Mehmet Ali TANRIKULU matanrikulu@gsu.edu.tr (Email) Dilara KARAGÜL (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Milletlerarası Ticaret Hukuku alanına ilişkin kanuni düzenlemeleri, uluslararası anlaşmaları ve lex mercatoria sayılan uluslararası ticari örf ve adetleri incelemek ve tanıtmak
İçerik Bir yarıyıl boyunca, bu ders kapsamında, milletlerarası sözleşmelerde bulunan tipik şartlar incelenmekte, milletlerarası ticarî ve yatırım uyuşmazlıklarında uyuşmazlık çözüm yöntemleri, milletlerarası ticarette kullanılan ödeme, teminat ve finansman yöntemleri ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin sonucunda öğrencinin kazanımı, uluslararası ticarete hakim olan kuralları, uluslararası ticari sözleşmelerin hukuki rejimini,
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaları ve lex mercatoria sayılan uluslararası ticari teamülleri öğrenmektir.
Öğretim Yöntemleri Bu ders teorik açıklamalardan ve örnek davaların tartışılmasından oluşmaktadır.
Kaynaklar 1. Cemal Şanlı, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
2. Nuray Ekşi, Milletlerarası Ticaret Hukuku
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Hukuki Rejim
2 Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması
3 Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Kullanılan Klozlar
4 Uluslararası Ticari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü
5 Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları
6 Uluslararası Tahkim
7 Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri
8 INCOTERMS
9 Dış Ticarette Finansman Teknikleri
10 Uluslararası Ticarette Banka Teminat Mektupları
11 Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler
12 Uluslararası Satım Sözleşmeleri ve Viyana Konvansiyonu
13 Uluslararası Kara Taşımacılığı ve CMR Konvansiyonu
14 Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve FIDIC
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 5 5
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 43
Toplam İş Yükü / 25 1,72
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top