Hukuk Lisans Programı

Milletlerarası Özel Hukuk I(HUK461)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK461 Milletlerarası Özel Hukuk I 7 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Süheyla BOZKURT sbalkar22@hotmail.com (Email) Mehmet Ali TANRIKULU matanrikulu@gsu.edu.tr (Email) Dilara KARAGÜL (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Milletlerarası Özel Hukuk alanına ilişkin kanuni düzenlemeleri, uluslararası anlaşmaları ve kanunlar ihtilafı kurallarını incelemek ve yabancılık unsuru taşıyan hukuki ilişkilere uygulanması gereken hukuku tanıtmak.
İçerik 1. Hafta: Giriş ve Milletlerarası Özel Hukuk’un Kaynakları ve Tarihsel Gelişimi
2. Hafta: Genel Hükümler
3. Hafta: Kamu Düzeni, Zamanaşımı, Doğrudan Uygulanan Kurallar
4. Hafta: Şahsi Statüye Uygulanacak Hukuk ve Ehliyet
5. Hafta: Aile Hukuku Statüsüne Uygulanacak Hukuk (Nişanlanma, Evlenme)
6. Hafta: Aile Hukuku Statüsüne Uygulanacak Hukuk (Boşanma)
7. Hafta: Aile Hukuku Statüsüne Uygulanacak Hukuk (Evlat Edinme, Soybağı ve Velayet)
8. Hafta: Aile Hukukuna İlişkin Uygulanacak Hukuku Belirleyen Uluslararası Sözleşmeler
9. Hafta: Miras Statüsüne Uygulanacak Hukuk
10. Hafta: Eşya Statüsüne ve Ayni Haklara Uygulanacak Hukuk
11. Hafta: Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk (Genel Olarak)
12. Hafta: Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk (Özel Olarak)
13. Hafta: Çeşitli Sözleşme Tiplerine Uygulanacak Hukuk
14. Hafta: Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşmeye Uygulanacak Hukuk
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin amacı, yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde Türk hakiminin uygulayacağı hukuku belirleyecek olan kanunlar ihtilafı kuralları sistemini kavramaktır
Öğretim Yöntemleri Bu ders teorik açıklamalardan ve örnek davaların tartışılmasından oluşmaktadır.
Kaynaklar Ziya AKINCI, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul, 2020.

Aysel ÇELİKEL/Bahadır ERDEM, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul, 2021.

Ergin NOMER, Devletler Hususi Hukuku, İstanbul, 2021.

Cemal ŞANLI/Emre ESEN/ İnci ATAMAN FİGANMEŞE, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul, 2021.

Gülören TEKİNALP, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul, 2020.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş ve Milletlerarası Özel Hukuk’un Kaynakları ve Tarihsel Gelişimi
2 Genel Hükümler
3 Kamu Düzeni, Zamanaşımı, Doğrudan Uygulanan Kurallar
4 Şahsi Statüye Uygulanacak Hukuk ve Ehliyet
5 Aile Hukuku Statüsüne Uygulanacak Hukuk (Nişanlanma, Evlenme)
6 Aile Hukuku Statüsüne Uygulanacak Hukuk (Boşanma)
7 Aile Hukuku Statüsüne Uygulanacak Hukuk (Evlat Edinme, Soybağı ve Velayet)
8 Aile Hukukuna İlişkin Uygulanacak Hukuku Belirleyen Uluslararası Sözleşmeler
9 Miras Statüsüne Uygulanacak Hukuk
10 Eşya Statüsüne ve Ayni Haklara Uygulanacak Hukuk
11 Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk (Genel Olarak)
12 Özel Sözleşme Türlerine Uygulanacak Hukuk
13 Haksız Fiil ve özel Türleri ( Kişilik Haklarının ihlali, İmalatçının Sorumluluğu )
14 Haksız Rekabet, Rekabetin Engellenmesi ve Sebepsiz Zenginleşmeye Uygulanacak Hukuk
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 18 18
Toplam İş Yükü 100
Toplam İş Yükü / 25 4,00
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top