Hukuk Lisans Programı

İdari Yargılama Hukuku(HUK351)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK351 İdari Yargılama Hukuku 5 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Özge AKSOYLU ÜRGER oaksoylu@gsu.edu.tr (Email) Çağla TANSUĞ ctansug@gsu.edu.tr (Email) Cihan YÜZBAŞIOĞLU cihanyuzbasioglu@gmail.com (Email) Sıla ÖZTÜRKLER sozturkler@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İdari Yargılama Hukuku alanındaki bilgilerin edinilmesi suretiyle, yazılı ve sözlü ifade yeteneği ile hukuki muhakeme yeteneğini geliştirmek.
İçerik Dersin içeriği, "konu başlıkları" bölümünde yer almaktadır
Dersin Öğrenme Çıktıları -Bireylerin idarenin işlem ve eylemlerine karşı sahip olduğu idari ve yargısal başvuru haklarının eleştirel yaklaşımla sorgulanması yeteneği.
-İdari yargılama usulü kurallarının içerik, amaç ve sonuçlarının değerlendirilmesi yeteneği
-İdare yargıcının sahip olduğu yargılama yetkilerinin adli otorite ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi yeteneği
-Dava, savunma, replik ve düplik dilekçelerinin hazırlanma teknikleri üzerine beceri geliştirme
-İdari yargı kararlarının okunup bir bütün olarak değerlendirilmesi becerisi
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı ve pratik çalışmalar
Kaynaklar Konu ile ilgili bilimsel eserler, ders kitapları ve ilgili mevzuat
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İdari Yargılama Hukukuna Giriş (İdarenin Yargı Dışı Denetimi Mekanizmaları - İdari Yargının Tarihçesi)
2 İdari Yargılama Hukukuna Giriş (Türk Hukukunda İdari Yargının Örgütlenişi ve Görev Alanı)
3 İdari Yargılama Hukukuna Giriş (İdari Yargılamaya Egemen Olan İlkeler)
4 İdari Davalar (Türleri)
5 İdari Davalar (İlk İnceleme ve Sonuçları)
6 İdari Davalar (İlk İnceleme ve Sonuçları)
7 Pratik Çalışma
8 ARA SINAV
9 İdari davalar (İlk İnceleme ve Sonuçları)
10 İdari davalar - (Yürütmenin Durdurulması - Bağlantı)
11 İdari davalar (HMK'nın Uygulanacağı Haller - Esas İncelemesi)
12 İdari davalar (İstisnai Yargılama Usulleri)
13 İdari Davalar (Kanun Yolları)
14 İdari Davalar (Kanun Yolları)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
2 İdari yargıya alternatif uyuşmazlık çözüm yolları
3 İdari başvurular
4 Yargı düzenleri ve idari yargının görev alanı
5 İdari yargı teşkilatı
6 İdari yargıya hakim olan ilkeler
8 İdari dava türleri
9 İdari dava türleri
10 Ara sınav
11 İdari davaların incelenmesi (ilk inceleme aşaması)
12 İdari davaların incelenmesi (esas incelemesi aşaması)
13 Yürütmenin durdurulması - pratik çalışma,İdari yargı kararlarına karşı başvuru yolları,,
14 İdari yargı kararlarına karşı başvuru yolları,,Pratik çalışma,
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 14 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 6 2 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 6 3 18
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Bütünleme 0 0 0
Toplam İş Yükü 86
Toplam İş Yükü / 25 3,44
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top