Hukuk Lisans Programı

Türk Dili I(TUR101)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
TUR101 Türk Dili I 1 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Eylem IŞIK (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dil ve anlatım becerisini geliştirmek, yazım kurallarını ve noktalama
işaretlerini doğru kullanmak.
İçerik 1. Dilin önemi, dil-kültür ilişkisi
2. Kompozisyon bilgileri
3. Yazım kuralları
4. Diksiyon hataları – Anlatım yanlışları
5. Edebiyat türleri üzerine inceleme
6. Mesleki terminolojiyi kazandırma
7. Türk ve Dünya Edebiyatından seçme metinlerin incelenmesi
8. Divan Şiiri ve Cumhuriyet Dönemi şiirlerinin incelenmesi
9. Doğru ve etkin konuşma becerisini geliştirme
10. Doğru vurgulama
11. Dilekçe, tutanak, makale, hatıra örnekleri
12. Hitabet (Söylev) türleri
13. Yabancı dillerden Türkçeye giren kelimeler
14. Türkçedeki bileşik isimler
Dersin Öğrenme Çıktıları Türk Dilinin özelliklerinin ve işleyiş kurallarının öğrenilmesi,
Bilimsel, yorumlayıcı, eleştirel, yaratıcı düşünme alışkanlığı kazanılması.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Cumhuriyet Döneminde Türk Dili – Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
Yazım Kılavuzu – Türk Dil Kurumu
Kompozisyon İlkeleri ve Edebiyat Türleri – Yaşar Yörük
İyi ve Doğru Yazma Usulleri – Fevziye Abdullah Tansel
Dil-Kültür Bağlantısı – Bedia Akarsu
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dilin önemi, dil-kültür ilişkis
2 Kompozisyon bilgileri
3 Yazım kuralları
4 Diksiyon hataları – Anlatım yanlışları
5 Edebiyat türleri üzerine inceleme
6 Mesleki terminolojiyi kazandırma
7 Ara Sınav
8 Türk ve Dünya Edebiyatından seçme metinlerin incelenmesi
9 Doğru ve etkin konuşma becerisini geliştirme
10 Doğru vurgulama
11 Dilekçe, tutanak, makale, hatıra örnekleri
12 Hitabet (Söylev) türler
13 Yabancı dillerden Türkçeye giren kelimeler
14 Türkçedeki bileşik isimler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 14 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 2 4
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 2 2 4
Toplam İş Yükü 50
Toplam İş Yükü / 25 2,00
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top