Hukuk Lisans Programı

Hukuk Metodolojisi(HUK195)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK195 Hukuk Metodolojisi 1 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Dilşad Kuğuoğlu Altınışık dkuguoglu@gsu.edu.tr (Email) Lyna Maaziz lmaaziz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Farklı disiplinlerdeki konulara ilişkin farklı türlerden metinlerden sentez üreterek yazma
İçerik Tek dilli sözlük kullanabilme,
metin araştırması yapabilme,
not alabilme,
okuma fişi yazabilme,
istatistiksel veri okuyabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları Yabancı dil olarak Fransızca metodolojisi
Fransızca belgelerden yola çıkarak hukuki konulardaki dokümanlardan bir sentez oluşturup bunları sunabilmek üzere araştırma yapabilme becerisi kazanma
Öğretim Yöntemleri interaktif metod
derslerde pratik yapma
pedagojik projeler yapma
Kaynaklar basın metinleri
Gsü metodolojik çalışma kaynakları
Kolaylaştırılmış Fransızca gazetesi RFI
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tek dilli sözlük kullanma
2 Makale araştırması yapma
3 Not alma
4 Metne ilişkin okuma fişi hazırlama
5 İstistiksel veri okuma
6 Özet çıkarma(1)
7 Özet çıkarma(2)
8 Aynı türden veya farklı türden metinleri karşılaştırma
9 Fikirleri derleme
10 Grup halinde proje üretme (1)
11 Sentez üretme (1)
12 Sentez üretme (2)
13 Grup halinde proje üretme (2)
14 Metodolojik değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma.
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma.
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma.
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme.
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme.
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma.
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme.
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme.
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme.
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme.
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma.
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Toplam İş Yükü 39
Toplam İş Yükü / 25 1,56
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top