Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Endüstri Mühendisliğinde Güncel Konular ve Uygulamaları(IND482)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND482 Endüstri Mühendisliğinde Güncel Konular ve Uygulamaları 8 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) GÜLÇİN BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU gulcin.buyukozkan@gmail.com (Email) Esin MUKUL TAYLAN emukul@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Son dönem programda zorunlu olarak sunulan bu dersin amacı, mezun adayı öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmak, onları iş hayatına hazırlamayı ve öğrenilen teorik bilgilerin nasıl uygulamaya geçirildiğini göstermektir. Öğrenciler aynı zamanda Endüstri Mühendisleri için faydalı olabilecek güncel konuları, yeni yaklaşımları ve teknikleri tanıma imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca Endüstri Mühendislerinin iş dünyasındaki pozisyonları ve sorumluluklarını öğrenerek kariyer planlamaları için temel bilgileri edinme; mesleki sorumluluk ve etik anlayışı tanımlayabilme becerisi kazanırlar.
İçerik 1. Hafta: Dersin tanıtımı ve öğrencilerden seminerler için konu isteklerinin toplanması
2. Hafta: Bitirme Projeleri ile ilgili bilgilendirme - Ders projesinin tanıtımı
3. Hafta: Seminer: Dijital Bankacılık
4. Hafta: Bitirme Projesi çalışması - Bitirme Projesi Plan Dokümanı teslimi
5. Hafta: Seminer: Girişimcilik
6. Hafta: Ders projesi ara değerlendirme – Soru/Cevap seansı
7. Hafta: Seminer: Kariyer Planlama
8. Hafta: Seminer: Dijital Tedarik Zinciri
9. Hafta: Ara Sınav
10. Hafta: Ders projesi ara değerlendirme
11. Hafta: Seminer: Dijital Dönüşüm - Dijital İkiz
12. Hafta: Proje Sunumları
13. Hafta: Proje Sunumları
14. Hafta: Genel dönem değerlendirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci,
1. Program kapsamında öğrendiği teorik bilgilerin önemini ve bu bilgilerin hangi sektörlerde nasıl uygulanacağını kavrayabilir.
2. Endüstri mühendisleri için faydalı olabilecek güncel konuları, yeni yaklaşımları ve teknikleri tanıma imkânı bulabilir.
3. Güncel bir konuyla ilgili Endüstri mühendisliği problemlerine yönelik bir uygulama projesini proje yönetimi anlayışıyla takım çalışması olarak gerçekleştirebilir; etkin bir şekilde rapor yazıp yazılı raporları anlayabilir; etkin bir şekilde sunum yapabilir; elde edilen sonuçları analiz edebilir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Seminer vermek üzere derse katılan konukların sunum ve paylaşım dosyaları.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin tanıtımı ve öğrencilerden seminerler için konu isteklerinin toplanması
2 Bitirme Projeleri ile ilgili bilgilendirme - Ders projesinin tanıtımı
3 Seminer: Dijital Bankacılık
4 Bitirme Projesi çalışması - Bitirme Projesi Plan Dokümanı teslimi
5 Seminer: Girişimcilik
6 Ders projesi ara değerlendirme – Soru/Cevap seansı
7 Seminer: Kariyer Planlama
8 Seminer: Dijital Tedarik Zinciri
9 Ara Sınav
10 Ders projesi ara değerlendirme
11 Seminer: Dijital Dönüşüm - Dijital İkiz
12 Proje Sunumları
13 Proje Sunumları
14 Genel dönem değerlendirilmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 1 40
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi X
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi X
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 1 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Toplam İş Yükü 70
Toplam İş Yükü / 25 2,80
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top