Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Tedarik Zinciri Yönetimi(IND437)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND437 Tedarik Zinciri Yönetimi 7 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İlke BEREKETLİ ZAFEIRAKOPOULOS ibereketli@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli şekilde karşılanabilmesi amacıyla, tedarik, üretim ve dağıtım sistemlerinin entegrasyonu gerekmektedir. Tedarik zinciri yönetimi, malların hammadde evresinden son kullanıcılara kadar olan dönüşüm ve akışlarıyla ilgili tüm aktivitelerin koordine ve entegre edilmesi ve yönetilmesi demektir. Bu bağlamda etkin bir tedarik zinciri sistemi kurarak kaynakları etken bir biçimde kullanmak, verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak, planlı, hızlı ve esnek bir tedarik, üretim ve dağıtımı gerçekleştirmek çok önemlidir. Bu amaçla endüstri mühendisliği temelli değişik yöntem, sistem ve teknolojilerden faydalanılması gerekir.
Programda seçmeli olarak sunulan bu derste edindikleri bilgi birikimi sayesinde öğrenciler tedarik zincirlerini daha iyi kavrayabilme ve yönetebilme yetkinliğine erişebileceklerdir. Bu kapsamda dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
• Öğrencilerin tedarik zinciri yönetimi ile ilgili temel bilgilere ve tedarik zinciri stratejilerine hâkim olmalarını sağlamak
• Öğrencilerin tedarik zincirlerinin etkin bir biçimde planlanması, tasarlanması ve yönetilmesi hakkında temel beceriler geliştirmelerini sağlamak
• Öğrencilere tedarik zincirleriyle ilgili olası problemlerde endüstri mühendisliği temelli çözüm yöntemlerini nasıl kullanacakları hakkında genel bir bakış açısı sunmak
İçerik Tedarik zinciri yönetimi, temel ilkeleri ve stratejileri
Tedarik zinciri operasyon referans modeli (Supply Chain Operation Referance –SCOR- Model)
Tedarik zincirini planlama ve tasarlama
Tedarik zincirinde stok yönetimi ve tedarik zincirinin entegre yönetimi
Tedarik stratejileri, lojistik aktivitelerde dış kaynak yönetimi ve tedarikçi yönetimi
Ürün ve tedarik zincirinin koordineli tasarımı, tasarım destek araçları
Tedarik zincirinde bilginin değeri, kamçı etkisi, tedarik zinciri yönetiminde bilişim sistemleri
Tedarik zinciri yönetiminde entegrasyonu ve müşteri ilişkileri
Ara Sınav
Tedarik zincirinde kalite ve performans yönetimi
Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi
Tedarik zincirinde risk ve güvenlik yönetimi
Tedarik zincirinin uluslararası boyutu
Güncel tedarik zinciri yaklaşımları, blockchain teknolojisi
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Tedarik zinciri ve bileşenleri ile bunların nasıl çalıştıklarını, daha etkin bir tedarik zinciri yönetimi için gerekli teknik ve araçlar ile gerekli stratejileri açıklayabilir.
2. Tedarik zincirlerini sürdürülebilir ve çevreci bakış açısıyla, etik sorunları gözeterek yeniden tasarlayabilir.
3. Tedarik zincirinde kalite ve performans yönetimi boyutlarını açıklayabilir.
4. Tedarik zincirinde risk ve güvenlik yönetiminin önemini açıklayabilir.
5. İşbirliğini ve takım olarak çalışmayı öğrenerek gerçek örnek olayları çözümleyebilir ve yorumlayabilir.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, vaka analizleri, proje
Kaynaklar 1. Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., and Simchi-Levi, E., Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies, and Cases, McGraw-Hill, (second edition), 2003.
2. Chopra, S., Meindl, P., Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operations, Prentice Hall, 2001.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tedarik zinciri yönetimi, temel ilkeleri ve stratejileri
2 Tedarik zinciri operasyon referans modeli (Supply Chain Operation Referance –SCOR- Model)
3 Tedarik zincirini planlama ve tasarlama
4 Tedarik zincirinde stok yönetimi ve tedarik zincirinin entegre yönetimi
5 Tedarik stratejileri, lojistik aktivitelerde dış kaynak yönetimi ve tedarikçi yönetimi
6 Ürün ve tedarik zincirinin koordineli tasarımı, tasarım destek araçları
7 Tedarik zincirinde bilginin değeri, kamçı etkisi, tedarik zinciri yönetiminde bilişim sistemleri
8 Tedarik zinciri yönetiminde entegrasyonu ve müşteri ilişkileri
9 Ara sınav
10 Tedarik zincirinde kalite ve performans yönetimi
11 11. Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi
12 Tedarik zincirinde risk ve güvenlik yönetimi
13 Tedarik zincirinin uluslararası boyutu
14 Güncel tedarik zinciri yaklaşımları, blockchain teknolojisi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tedarik zinciri yönetimi, temel prensipleri ve stratejileri
2 Tedarik zinciri operasyon referans modeli (Supply Chain Operation Referance –SCOR- Model)
3 Tedarik zincirini planlama ve tasarlama
4 Tedarik zincirinde envanter yönetimi ve tedarik zincirinin entegre yönetimi
5 Tedarik stratejileri, lojistik aktivitelerde dış kaynak yönetimi ve tedarikçi yönetimi
6 Koordineli ürün ve tedarik zinciri tasarımı, tasarım destek araçları
7 Tedarik zincirinde bilginin değeri, kamçı etkisi, tedarik zinciri yönetiminde bilişim sistemleri
8 Ara sınav
9 Müşterinin değeri, müşteri ilişkileri ve tedarik zinciri yönetimi
10 Tedarik zinciri entegrasyonu ve stratejik birleşmeler
11 Tedarik zincirinde kalite ve performans yönetimi
12 Tedarik zincirinde risk ve güvenlik yönetimi
13 Tedarik zincirinin uluslararası boyutu, yönetimi ve tasarımı
14 Proje sunumları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 35
Proje 1 25
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi X
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi X
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi X
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci X
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi X
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 1 12
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Toplam İş Yükü 100
Toplam İş Yükü / 25 4,00
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top