Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Toplam Kalite Yönetimi(IND366)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND366 Toplam Kalite Yönetimi 6 3 0 0 4 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Muhammed Emre DEMİRCİOĞLU edemircioglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Rekabet ortamında müşteri memnuniyetini arttırarak başarılı olmayı hedefleyen organizasyonlar, yönetim anlayışı olarak, toplam kalite yönetimini benimsemektedirler. Endüstri Mühendisliği lisans programında seçmeli olarak sunulan “Toplam Kalite Yönetimi” dersi öğrencilerin “Toplam Kalite” kavramı hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarına yardımcı olacaktır. Toplam Kalite Yönetimi dersinin amaçları,
• Öğrencilerin Toplam Kalite Yönetiminin genel prensiplerine hakim olmalarını sağlamak,
• Öğrencilere kalite yönetim sistemlerini ve uluslararası kalite standartlarını tanıtmak,
• Öğrencilerin süreç iyileştirmeye ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik teknikleri kullanabilmelerini sağlamaktır.
İçerik 1. Hafta: Kalitenin Tanımı, Toplam Kalite Yönetimi’nin Temel Kavramları
2. Hafta: Müşteri Memnuniyeti
3. Hafta: Süreç Yönetimi
4. Hafta: Sürekli İyileştirme
5. Hafta: Hafta: Performans Ölçütleri
6. Hafta: Kalite Fonksiyonu Yayılımı
7. Hafta: Kalite Fonksiyonu Yayılımı Uygulamaları
8. Hafta: Kalite Fonksiyonu Yayılımı Uygulamaları (devam)
9. Hafta: Ara Sınav
10. Hafta: Tedarikçi Seçimi
11. Hafta: Kalitenin Maliyeti
12. Hafta: Taguchi Yaklaşımı
13. Hafta: Benchmarking (Kıyaslama)
14. Hafta: Kalite Yönetim Sistemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
1. Toplam Kalite Yönetimi’nin genel prensiplerini tanımlayabilirler,
2. Süreçlerde performans ölçümü yapabilirler,
3. Sürekli iyileştirme tekniklerini kullanabilirler,
4. Kalite Fonksiyonu Yayılımı yöntemini uygulayabilirler,
5. Kalite Yönetim Sistemlerinin işleyişini açıklayabilirler.
Öğretim Yöntemleri Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Proje.
Kaynaklar Besterfield, D.H. et al., “Total Quality Management”, Prentice Hall.
Rao, Carr, Dambolena, Kopp, Martin, Rafii, Schlesinger, "Total Quality Management: A Cross-Functional Perspective," John Wiley & Sons Inc.
Akao, Y., “Quality Function Deployment – QFD- Integrating Customer Requirements into Product Design”, Productivity Press.
Xie, M. et al., “Advanced QFD Applications”, ASQ Quality Press.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi X
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi X
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi X
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi X
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci X
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi X
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top