Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Mühendislik Etiği(CNT108)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CNT108 Mühendislik Etiği 1 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Muhammed Emre DEMİRCİOĞLU edemircioglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı etik kuramları tanıtmak, mühendislik etiğinin temel kavramları ve konularını ele almak.
İçerik Öğrenci bu derste meslek etiğini ve etik akıl yürütme ile hareket etmenin ne olduğunu, etik sorunların nasıl çözülebileceğini, mühendisliğin bir meslek olarak tanımlanmasında mesleki etik kodların oluşumunun etkisini kavrayacak ve bazı temel etik teoriler ile ilgili giriş seviyesinde okumalar eşliğinde bir pratik felsefe alanı olarak etik hakkında fikir sahibi olacaktır.
Dersin haftalar bazında içeriği şu şekildedir:
1. Hafta: Tanışma ve ders yılı etkinliklerinin açıklanması
2. Hafta: Temel Kavramlar, Etiğe Giriş, Tarihsel Gelişim
3. Hafta: Etik Teorileri ve Etik Türleri
4. Hafta: Etik İkilemleri
5. Hafta: Mühendislik Etiği Kavramları
6. Hafta: Mühendislik Etiği İlkeleri/Kodları + GSÜ Etik İlkeleri ve Etik Yemini
7. Hafta: Vize
8. Hafta: Bilimsel Etik - 1
9. Hafta: Bilimsel Etik - 2
10. Hafta: Bilişimde Etik
11. Hafta: Vaka Analizleri – 1
12. Hafta: Vaka Analizleri – 2
13. Hafta: Vaka Analizleri – 3
14. Hafta: Vaka Analizleri – 4
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci bu derste meslek etiğini ve etik akıl yürütme ile hareket etmenin ne olduğunu, etik sorunların nasıl çözülebileceğini, etik olmayan davranışların neler olduğunu öğrenecek; teknolojiyi kullanarak daha iyi bir hayat kurmanın nasıl mümkün olduğu üzerine fikir sahibi olacaktır. Ayrıca, dersin aşağıdaki şu üç öğrenim kazanımından bahsedilebilir:
1. Mesleki alanda, mühendislik pratiği içinde etik problemleri tespit etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
2. Mühendislik etiği alanında etik kodların oluşumu ile mühendisliğin bir meslek olarak tanımlanışı arasındaki sıkı bağın anlaşılması.
3. Tarihsel süreç içinde mühendislik kodlarının oluşumuna ve bu kodların kullanımına dair farkındalık kazanma. Bazı temel etik kuramlarına dair fikir edinme ve etik vaka tartışmalarında ve projelerinde bu bilgiyi kullanıma sokma.
Öğretim Yöntemleri Dersin öğretim yöntemleri, metin okuma ve teorik metinleri ve vaka analizlerini göz önüne alarak tartışmadır.
Kaynaklar Roland Schinzinger and Mike W. Martin, Introduction to Engineering Ethics, Mc Graw Hill, 2000.
Charles E. Harris, Michael S. Pritchard, Micheal J. Rabbins, Engineering Ethics, Wadsworth, 2009.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 10 50
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 10 50
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 21 140
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi X
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi X
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci X
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi X
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 15 2 30
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 15 1 15
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 10 0
Toplam İş Yükü 47
Toplam İş Yükü / 25 1,88
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top