Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Endüstri Mühendisliğine Giriş(IND102)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND102 Endüstri Mühendisliğine Giriş 1 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nazlı GÖKER MUTLU nagoker@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Lisans eğitimine başlayan bölüm öğrencilerine endüstri mühendisliği formasyonunun içeriğini tanıtmak ve temel kavramlarından başlayarak endüstri mühendisliğinin ilgi alanına giren problemlere kadar birçok konu ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak, gelecekte eğitimlerine ilişkin yapacakları seçimlerin sağlıklı olmasında kilit öneme sahiptir. Bu bağlamda aşağıdaki amaçlar güdülerek oldukça geniş yelpazede konular ele alınacaktır.
? Öğrencilerin Endüstri Mühendisliği’ni tanımalarını sağlamak.
? Öğrencilerin bölümdeki eğitimleri boyunca hangi dersleri neden alacakları konusunda bilinçlenmelerini sağlamak.
? Öğrencilerin mezun olduklarında iş hayatında kendilerini neyin beklediği konusunda fikir sahibi olmalarını sağlamak.
İçerik 1. Hafta: Endüstri mühendisliğinin tarihçesi, konuları ve ilgi alanları
2. Hafta: Yöneylem araştırması
3. Hafta: Yöneylem araştırması
4. Hafta: Yöneylem araştırması
5. Hafta: Olasılık
6. Hafta: İstatistik
7. Hafta: Mühendislik ekonomisi
8. Hafta: Ara sınav
9. Hafta: Karar analizi
10. Hafta: Proje yönetimi
11. Hafta: Verimlilik yönetimi
12. Hafta: Kalite yönetimi
13. Hafta: Genel muhasebe ve finans
14. Hafta: Proje sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Temel mühendislik ve endüstri mühendisliği kavramlarını tanımlayabilir, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilir.
2. Yöneylem araştırmasında nasıl matematiksel model kullanılabileceği ve bu modellerin nasıl çözülebileceği hakkında temel bilgileri sunabilir.
3. Farklı mühendislik ekonomisi teknikleri hakkında temel bilgileri sunabilir.
4. Bir şirkette karşılaşılan proje yönetimi, üretim planlama, stok yönetimi ve kalite problemleri ve bunların çözümü için hangi tekniklerin kullanılabileceği hakkında temel bilgiler sunabilir.
Öğretim Yöntemleri Anlatım, Soru ve Cevap, Örnek Problemler
Kaynaklar 1. Tanyaş, M., “Endüstri Mühendisliğine Giriş”, İrfan Yayınevi, 2000.
2. Turner, W.C., Mize, J.H., Case, K.E., Nazemitz, J.W., “Introduction to Industrial and System Engineering, Pearson”, 1993.
3. Salvendy, G., “Handbook of Industrial Engineering”, Wiley, 2007.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Endüstri mühendisliğinin tarihçesi, konuları ve ilgi alanları
2 Yöneylem araştırması
3 Yöneylem araştırması
4 Yöneylem araştırması
5 Olasılık
6 İstatistik
7 Mühendislik ekonomisi
8 Ara sınav
9 Karar analizi
10 Proje yönetimi
11 Verimlilik yönetimi
12 Kalite yönetimi
13 Genel muhasebe ve finans
14 Proje sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 30
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi X
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi X
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi X
12 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
13 Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; toplumsal ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci
14 Çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
15 Endüstri Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 1 13
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 10 20
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 17 17
Kısa Sınavlar 1 7 7
Toplam İş Yükü 127
Toplam İş Yükü / 25 5,08
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top